Catalunya obté bona nota entre els ciutadans europeus i americans durant el 2020

Segons un informe sobre imatge internacional que ha fet públic DIPLOCAT

La imatge general que els ciutadans europeus i americans tenien de Catalunya l'any 2020 era bona (7,5), fins i tot una mica superior que la de 2019 (7,4). Les puntuacions més altes arriben de Mèxic i Brasil (8,3), mentre que les més baixes corresponen a Suècia (6,5) i Estònia (6,7). El paisatge, el clima, la cultura i la gastronomia són alguns dels aspectes que justifiquen la valoració positiva. Aquesta és una de les moltes conclusions que es desprenen de l'informe sobre la imatge internacional de Catalunya elaborat per l'empresa MTR (More Than Research) per encàrrec de DIPLOCAT.

L'estudi tracta sobre la imatge, la reputació i la valoració internacional de Catalunya entre l'opinió pública europea informada i es basa en una enquesta pròpia de DPLOCAT, contrastada amb altres enquestes públiques (CEO, Real Instituto Elcano) i dades agregades (Idescat, INE, Eurostat, OCDE, World Bank) disponibles. L'enquesta pròpia de DIPLOCAT es va fer entre el 10 i 24 de desembre a un total de 9.217 persones majors de 18 anys i amb inquietuds internacionals dels següents països: Estònia, França, Alemanya, Itàlia, Letònia, Eslovènia, Suècia, Suïssa, Regne Unit, Països Baixos, Croàcia, EUA, Mèxic, Argentina i Brasil. El marge d'error de l'enquesta és de +/-1,04%, amb un interval de confiança del 95,5%.

Les principals fortaleses que es destaquen de Catalunya són el fet de ser un lloc atractiu, amb bon clima i gent amable, i on és fàcil menjar-hi bé. Catalunya també destaca per la seva situació política, que és mencionada de forma espontània pel 26% dels enquestats i és el concepte anomenat amb major freqüència. Com a destinació turística, Catalunya és molt ben valorada, arribant a una nota de 8,5. Barcelona segueix sent la ciutat de referència, amb més del 65% de les mencions i essent el reclam principal. El 44% dels enquestats considera Catalunya molt atractiva econòmicament, sent una regió apercebuda com un lloc on és fàcil fer-hi negocis. Catalunya també aconsegueix una bona valoració en termes de solidaritat, medi ambient i immigració.

Pel que fa a la covid-19, l'opinió majoritària dels ciutadans és que la pandèmia s'ha gestionat millor de manera centralitzada que de manera descentralitzada. Alemanya és el país que millor hauria gestionat la pandèmia i els EUA els pitjors. Les mesures aplicades per la majoria dels països s'han valorat de forma positiva, destacant el confinament estricte, la imposició de la quarantena, el ràpid tancament de les activitats productives i les proves diagnòstiques. L'opinió dels enquestats sobre el paper dut a terme per la UE durant la crisi és que no ha enfortit ni ha debilitat la institució. Els brasilers són els més optimistes quant al paper de la UE durant la pandèmia, mentre que els qui valoren pitjor el paper de la UE són els alemanys.

Enllaços relacionats