Estudiants quebequesos visiten Catalunya

Són cinc becaris de la Fondation Jean-Charles-Bonenfant, que han estat rebuts a DIPLOCAT

Avui dimarts, 31 de maig, cinc becaris de la Fondation Jean-Charles-Bonenfant del Quebec han visitat la seu de DIPLOCAT amb l'objectiu de conèixer-ne el funcionament i obtenir una visió general de l'acció exterior que es porta a terme des de Catalunya. Per part de DIPLOCAT han estat rebuts per la secretària general, Laura Foraster i Lloret, i pel gestor de projectes Jordi Arrufat.

La secretària general ha presentat l'entitat, remarcant el seu caràcter consorcial, així com les activitats incloses en el Pla Estratègic 2019-2022 vigent. Per la seva banda, Arrufat ha fet una presentació del conjunt de l'acció exterior catalana més enllà de la que fa DIPLOCAT, remarcant la gran pluralitat d'actors existents. També ha detallat el marc històric a partir del qual s'ha desplegat aquesta acció exterior i el marc jurídic dins del qual es desenvolupa en l'actualitat.

El programa dels becaris de la Fondation Jean-Charles-Bonenfant consisteix a triar un tema de recerca relacionat amb les institucions democràtiques i el parlamentarisme. Aquest any, els estudiants que han rebut la beca han escollit estudiar el sistema polític espanyol i el fenomen de la descentralització de poders cap a les comunitats autònomes. Abans de Catalunya han anat Madrid i el País Basc. A Catalunya han visitat, entre d'altres institucions, el Parlament i el Departament d'Acció Exterior i Govern Obert. S'han reunit amb diputats, periodistes, professors i funcionaris per tal de conèixer millor el sistema espanyol de descentralització asimètrica, el procés de creació de les comunitats autònomes, les dinàmiques partidistes i les funcions del Tribunal Constitucional.

En acabar la seva estada, els estudiants elaboraran un informe final. Aquestes conclusions es publicaran en un podcast i al web de la Fondation Jean-Charles-Bonefant.