Oferta de feina: DIPLOCAT cerca un/a responsable de l’Àrea de Gestió Econòmica i Contractació Pública

Contracte temporal d’interinitat fins a la provisió definitiva de la vacant

DIPLOCAT cerca una persona responsable de l'Àrea de Gestió Econòmica i Contractació Pública. Les seves funcions seran, entre d'altres, supervisar la gestió econòmica de l'entitat; coordinar i tramitar la contractació pública de l'entitat; assistir a la direcció de l'entitat en la gestió dels recursos econòmics i patrimonials; elaborar els plecs tècnics i administratius dels diferents contractes públics que hagi de licitar l'entitat, com també els requeriments, els actes, les esmenes, etc. fins al final del procés de contractació; coordinar l'elaboració i la liquidació del pressupost de l'entitat i el retiment de comptes; vetllar i tenir cura que les actuacions que es duen a terme per l'entitat s'adeqüen al que estableixen els estatuts del consorci i al dret aplicable als consorcis públics; i vetllar que en les seves actuacions i règim intern DIPLOCAT compleix amb els diferents procediments normatius a aplicar en un consorci amb les característiques de DIPLOCAT, per tal de poder complir amb la legalitat.

Es tracta d'una plaça de categoria laboral A1, amb una jornada laboral de 37,5 hores setmanals.

El termini de presentació de sol·licituds per a aquesta oferta comença avui i finalitza el dia 4 de juliol de 2022.

Podeu consultar tots els detalls i els requisits d'aquesta oferta de feina en el document PDF adjunt.

Aquesta oferta de feina també es publicita al web del Departament d'Accó Exterior i Govern Obert, i al portal ATRI dels funcionaris i treballadors de la Generalitat.