Primera trobada del Grup de treball del món acadèmic i científic de DIPLOCAT

Està format per les 12 universitats catalanes, el CIC, EADA, la BSE i l'IBEI

Després de la creació del Grup de treball per a la internacionalització del món local, el març de 2020, i del Grup de treball del món empresarial, social i sindical, el setembre de 2021, ahir es va reunir per primer cop i de forma telemàtica el tercer grup de treball de DIPLOCAT, que aplega les 15 entitats del món acadèmic i científic que formen part del consorci, a més del Consell Interuniversitari de Catalunya:

 • Universitat de Barcelona (UB)
 • Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
 • Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
 • Universitat Pompeu Fabra (UPF)
 • Universitat Ramon Llull (URL)
 • Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
 • Universitat Internacional de Catalunya (UIC)
 • Universitat de Lleida (UdL)
 • Universitat de Girona (UdG)
 • Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC)
 • Universitat Abat Oliba (UAO)
 • EADA Business School
 • Barcelona School of Economics (BSE)
 • Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI)
 • Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC)

L'objectiu d'aquests grups de treball sectorials és oferir un espai que faciliti la implicació de les entitats membres en l'elaboració del pla de treball i en les activitats de DIPLOCAT, a banda de promoure la col·laboració entre elles. En el cas d'aquest grup de treball concret, és especialment interessant perquè permet que totes les universitats puguin participar-hi i fer propostes, més enllà de les dues designades per assistir a les reunions del Ple. A la reunió d'ahir es va parlar, entre altres temes, del programa de beques de DIPLOCAT i de diverses activitats de formació que du a terme el consorci.

Els grups de treball es reuneixen dos cops cada any, prèviament a les reunions del Comitè executiu i el Ple del consorci. Aquesta setmana també s'han reunit els altres dos grups amb anterioritat al Ple programat per al mes de juny.