L’educació a temps complet, a debat

Ha estat el tema central de la jornada anual d'Aliança Educació 360, que s'ha fet avui a l'INEFC de Barcelona

La jornada anual de l'Aliança Educació 360, que ha tingut lloc durant el dia d'avui a l'INEFC de Barcelona amb la col·laboració de DIPLOCAT, ha servit de punt de trobada per aprofundir en el model d'educació a temps complet. L'acte ha servit per conèixer diferents iniciatives educatives fora de l'escola a Catalunya, així com per compartir les experiències i aprenentatges que han presentat tres experts internacionals. La jornada ha comptat amb la participació de responsables polítics i organitzadors d'activitats educatives, que han  debatut i compartit propostes per a una política d'educació a temps complet adaptada a Catalunya.

En les seves paraules de benvinguda, la secretària general de DIPLOCAT, Laura Foraster i Lloret, ha explicat que la col·laboració amb la Fundació Bofill en l'àmbit de l'educació a temps complet s'ha traduït en tres actuacions concretes durant el 2023: dues visites de bones pràctiques i la cooperació en la jornada anual de l'Aliança Educació 360. El primer viatge a l'estranger va tenir lloc el passat mes de març al Regne Unit per conèixer de primera mà experiències educatives en l'àmbit del fora escola similars a la del Passaport Edunauta. El segon es va fer el passat mes d'octubre a Portugal per conèixer el seu model d'Escola a Tempo Enteiro. L'objectiu de la jornada d'avui, segons Foraster, és complementar "els profitosos aprenentatges extrets de les dues visites". 

A continuació ha tingut lloc una taula rodona amb el títol de "La cara i la creu de la participació extraescolar", moderada per Eloi Mayordomo, sobre el paper de les activitats extraescolars en el desenvolupament dels infants. La sociòloga Sarai Samper i l'antropòloga Miryam Navarro han parlat de la importància d'aquestes activitats per a escoles, famílies i proveïdors, i per a la formació personal dels infants. També s'han referit als desafiaments associats, com la representació familiar i la diversitat dins la vulnerabilitat. També s'ha tractat el tema de l'accés a aquestes activitats i les desigualtats socioeconòmiques que sovint són la principals barrera, així com les recomanacions per millorar la connexió entre les extraescolars i el territori, i la necessitat d'una major inclusió i suport a les famílies i comunitats vulnerables.

En la segona part de la jornada, sobre "Com construir i implementar una política a temps complet?", experts de Portugal, Alemanya i Uruguai han compartit les seves experiències en la implementació de models d'escola a temps complet. La sessió ha servit per entendre com aquests models han millorat els resultats educatius en els respectius països, proporcionant un marc per a la discussió sobre l'adopció d'estratègies similars a Catalunya. 

Annekathrin Schmidt, de la Fundació per a la Infància i Joventut d'Alemanya, ha presentat el model alemany, que té com a principal objectiu l'ampliació i diversificació dels temps pedagògics en jornades de 8 hores. Aquest model, destinat a infants de 6 a 16 anys, combina activitats lectives i no lectives i inclou serveis com menjadors i suport a tasques escolars. El model es caracteritza per la seva opcionalitat i per la cobertura universal subvencionada per l'Estat. Schmidt ha destacat la descentralització de l'aplicació del model i la necessitat d'un marc unitari de qualitat.

Pedro Abrantes, de la Universitat Oberta de Portugal, ha explicat el model portuguès d'escola a tempo inteiro. Aquest model amplia l'horari escolar amb dues hores addicionals d'activitats d'enriquiment curricular gratuïtes. Centrat en el primer cicle de primària (6-10 anys), el model fomenta l'alta participació i incorpora activitats esportives i comunitàries. Abrantes ha subratllat la flexibilitat del model, la col·laboració entre diversos actors socials i els desafiaments per garantir una educació de qualitat uniforme.

Per la seva banda, Lilian Strada, coordinadora d'escoles a temps complet del govern d'Uruguai, ha descrit el model uruguaià que combina escoles de temps complet amb temps estès. Aquest model, destinat a infants de 3 a 11 anys, es focalitza en zones empobrides i de classe mitjana, garantint jornades escolars de 7 a 8 hores que inclouen activitats lectives i no lectives. Strada ha destacat l'orientació del model cap a la millora de l'equitat i la universalització progressiva de l'educació.

Els participants han debatut sobre aspectes de governança, equitat i qualitat dels seus models. Ha quedat clara la importància de la participació de la comunitat en la gestió educativa, la necessitat d'adaptabilitat dels models a les necessitats locals i el repte de mantenir estàndards elevats de qualitat educativa. En particular, s'ha discutit sobre com els diferents models tracten la integració de les activitats no lectives i la seva relació amb el currículum escolar.

Els experts internacionals també han ofert recomanacions per adaptar aquests models a Catalunya. La representant d'Alemanya ha posat èmfasi en la implicació activa dels nens i les seves famílies, així com la necessitat d'establir objectius ben definits i utilitzar bases de dades completes per al seguiment del progrés. Des de Portugal, s'ha subratllat la importància de respectar els drets fonamentals dels infants, la creació d'aliances entre diverses entitats educatives i la flexibilitat en l'aplicació dels models. Finalment, la representant d'Uruguai ha apostat per les pràctiques educatives consistents, l'atenció a les necessitats específiques de cada comunitat local, i la importància de l'escolta activa tant dels docents com dels membres de la comunitat educativa.

L'Aliança Educació 360 ha aconseguit posicionar el debat sobre el dret dels infants i adolescents a gaudir d'oportunitats d'aprenentatge més enllà del temps escolar, i també ha aconseguit elaborar, basant-se en diferents polítiques internacionals, les bases per a una política d'educació a temps complet per a Catalunya, consensuada amb diversos actors. Després de fer una prospectiva de polítiques d'educació a temps complet d'altres països, un estudi comparatiu i un cicle de seminaris per explorar què es pot aprendre i quines d'aquestes polítiques es poden transferir, la jornada també ha servit per debatre i compartir aquesta proposta de política d'educació a temps complet pròpia de Catalunya.

La jornada ha proporcionat una visió enriquidora sobre com diferents sistemes educatius afronten els desafiaments de l'educació a temps complet, oferint perspectives valuoses per a la possible implementació d'un model similar a Catalunya. Els debats i intercanvis han ressaltat la necessitat d'una política educativa flexible, inclusiva i ben adaptada a les necessitats i contextos locals. El debat anava adreçat a les institucions i organitzacions adherides a l'Aliança Educació 360 i també a les que no ho estan. Els convidats eren  responsables polítics de tots els nivells de l'administració (local, supralocal i autonòmica) i, especialment, organitzadors d'activitats educatives fora de l'escola: equipaments culturals, comunitaris o esportius, entitats, AFA, centres educatius, destinacions edunautes, equips impulsors i programadors d'activitats, etc.

Enllaços relacionats