Ofertes de feina: DIPLOCAT cerca un/a administratiu/va

Contracte temporal d'interinitat per substituir una persona treballadora durant el període de descans per paternitat

DIPLOCAT cerca un/a administratiu/va. Les seves funcions seran, entre d'altres, atendre les visites presencialment i per via telemàtica; organitzar el protocol i la logística dels esdeveniments de l'entitat; enviar la informació sobre cada acte que es realitzi, controlar les inscripcions, enquestes de valoració, etc.; donar suport a l'organització en els viatges del personal i dels visitants estrangers; realitzar la contractació pública dels serveis necessaris per desplegar les actuacions; supervisar els serveis logístics de l'oficina amb les empreses adjudicatàries (material d'oficina, servei de neteja, manteniment, seguretat); donar suport administratiu directe a l'equip tècnic i directiu; i qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.

Es tracta d'una plaça de categoria laboral C1, amb una jornada laboral de 37,5 hores setmanals (matí i tarda).

El termini de presentació de sol·licituds per a aquesta oferta comença avui i finalitza el dia 26 de febrer de 2024.

Podeu consultar tots els detalls i els requisits d'aquesta oferta de feina en el document PDF adjunt.

Administratiu/a C1

Aquesta oferta de feina també es publicita al web del Departament d'Acció Exterior i Unió Europea, i al portal ATRI dels funcionaris i treballadors de la Generalitat.