La gestió del talent en l’àmbit de l’acció exterior i de les relacions amb la Unió Europea

La proposta de llei del cos d'acció exterior i Unió Europea del Govern compta amb un ampli suport i consens

Ahir a la tarda va tenir lloc a Barcelona la jornada "Gestió del talent en l'àmbit de l'acció exterior i de les relacions amb la Unió Europea", organitzada pel Departament d'Acció Exterior i Unió Europea de la Generalitat, l'Escola d'Administració Pública de Catalunya (EAPC) i DIPLOCAT. L'objectiu era conèixer diferents models de selecció i formació contínua del personal especialitzat que des del sector públic es dedica a l'àmbit de l'acció exterior i les relacions amb la Unió Europea.

L'acte va començar amb la conferència "Un canvi de paradigma: de la funció pública al servei públic, el talent com a eix vertebrador" a càrrec del director de l'EAPC, Ismael Peña. Posteriorment, van tenir lloc dos debats, conduïts per la secretària general de DIPLOCAT, Laura Foraster i Lloret. El primer va comptar amb la participació del cap de la Unitat de Relacions Internacionals de l'Oficina de Selecció de Personal Europea (EPSO), Louis Loureiro de Amorim, i la secretària d'Administració i Funció Pública de la Generalitat de Catalunya, Alicia Corral Sola. En el segon hi van intervenir el director de l'Acadèmia de Diplomàcia del Govern de Flandes, Koen Jongbloet, i la directora de Serveis del Departament d'Acció Exterior i Unió Europea, Alicia Uceira de Pablo. Tots ells van reflexionar sobre la gestió pública del talent i van compartir experiències i bones pràctiques en la selecció de funcionaris especialitzats en relacions internacionals.

La consellera d'Acció Exterior i Unió Europea, Meritxell Serret i Aleu, va ser l'encarregada de cloure la jornada. Serret va reivindicar la iniciativa del Govern per avançar en la creació d'un cos de funcionaris especialitzats en acció exterior i Unió Europea com "una oportunitat per retenir el talent existent i de poder captar-ne de fora de l'administració". "És una necessitat de país", va dir. La consellera va recordar que l'acció exterior és una prioritat irrenunciable per al Govern de Catalunya i que el país necessita personal especialitzat per poder portar-la a la pràctica de forma rigorosa i ambiciosa. "Cal reforçar la projecció i la influència de Catalunya a l'exterior i facilitar la promoció dels interessos i les polítiques de la Generalitat", va afirmar. Així mateix, Serret va insistir que el compromís perquè la llei del cos d'acció exterior sigui una realitat es manté intacte, malgrat que la tramitació hagi quedat aturada per la convocatòria d'eleccions al Parlament de Catalunya. També va destacar que es tracta d'una proposta de llei que compta amb un ampli suport dins del sector i per part dels agents implicats, feta des del consens i la complicitat de representants sindicals, col·legis professionals, i també, amb els grups parlamentaris.

El passat mes d'octubre, el Govern va fer un primer pas amb l'aprovació de l'avantprojecte de llei de creació del cos d'acció exterior i UE, en desplegament de la Llei 16/2014, del 4 de desembre, d'acció exterior i de relacions amb la Unió Europea. L'objectiu d'aquest cos és professionalitzar encara més l'acció exterior de la Generalitat, reforçant-ne la visió transversal i cohesionada, ja que el personal del cos està previst que sigui present a tots els departaments del Govern. Tot plegat ha d'assegurar un major retorn de les polítiques públiques del Govern al país i a la ciutadania, assolint una major internacionalització de Catalunya.