Aïllats però atesos

L'atenció integrada social i sanitària en entorns poc poblats centra una jornada organitzada per DIPLOCAT i els departaments de Salut i Drets Socials

DIPLOCAT i els departaments de Salut i de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya han organitzat avui a Barcelona la jornada Aïllats però atesos. L'atenció integrada social i sanitària en entorns poc poblats: intercanvi de bones pràctiques i processos d'innovació. L'objectiu de la jornada era incentivar l'estudi i l'intercanvi de models de bones pràctiques internacionals aplicables a l'atenció social i sanitària a zones remotes o poc poblades de Catalunya, contribuint d'aquesta manera a facilitar l'equilibri territorial i la lluita contra el despoblament.

La primera en donar la benvinguda als assistents ha estat Aina Plaza, directora general de Planificació i Recerca en Salut del Departament de Salut, que ha dit que l'atenció integrada és un dels grans reptes del seu Departament i que la col·laboració amb DIPLOCAT els permet conèixer de primera mà experiències internacionals de bones pràctiques i avançar en la bona direcció. Per la seva banda, la secretària general de DIPLOCAT, Laura Foraster i Lloret, s'ha referit també a aquesta col·laboració i ha mencionat el viatge d'estudi a Suècia que es va dur a terme el setembre de 2023. Aquesta visita va permetre estudiar amb detall una experiència innovadora molt concreta en l'àmbit de l'atenció sociosanitària i l'ús de noves tecnologies a un lloc remot i de difícil accés com és la regió de Västerbotten.

Després de les paraules de benvinguda institucionals, el presentador de l'acte, el periodista Isaac Romero, ha donat la paraula a Tino Martí, facilitador de salut digital a l'EHTEL (European Health Telematics Association), que ha parlat de les principals tendències polítiques i d'implementació de la transformació digital i l'atenció integrada a Europa. Segons Martí, un dels grans reptes que des fa anys afronten els països europeus és el de fer que les dades mèdiques dels pacients siguin accessibles i es puguin compartir, respectant sempre les respectives normatives vigents. En aquest sentit, ha explicat que Catalunya i la seva aplicació de salut digital "La Meva Salut" són un model capdavanter actualment. A l'hora d'aprendre dels altres i analitzar models internacionals, Martí ha insistit en la importància de no replicar-los, sinó transferir i adaptar puntualment aquelles bones pràctiques que es considerin adequades.  

A continuació hi ha hagut dues taules rodones. En la primera s'han presentat experiències innovadores de Suècia, Escòcia, Finlàndia i Catalunya, i l'ús que fan d'eines digitals en l'àmbit social i sanitari per facilitar-ne la pràctica en zones allunyades. Hi han pres part Monica Walhström, cap de la Unitat de Recerca i Desenvolupament dels Serveis Socials de Västerbotten (Suècia); Donna Henderson, cap de Relacions Internacionals a la Direcció de Finances de Salut i Atenció Social, Digital i Governació del Govern d'Escòcia; Vesa Jormanainen, assessor ministerial sènior al Ministeri de Sanitat i Afers Socials del Govern de Finlàndia; Joan Carles Contel, responsable d'Atenció Integrada a la Direcció General de Planificació i Recerca en Salut del Departament de Salut; Rosa Fumàs, responsable del Pla de Transformació Digital dels Serveis Socials Bàsics del Departament de Drets Socials; i Fernando Leeson, director de l'Àrea de Transformació Digital de la Fundació TIC Salut Social.

Un dels temes recurrents d'aquesta primera taula rodona ha estat l'envelliment de la població, que fa que les necessitats d'atenció sanitària i social s'incrementin i s'allarguin en el temps. Per respondre a aquestes necessitats, però, hi ha una manca força generalitzada de personal qualificat, mèdic, d'infermeria o d'assistència social, i fins i tot la manca de personal no qualificat, com en el cas del nord de Suècia. Davant l'augment de les necessitats i la manca de personal per atendre-les, la digitalització esdevé imprescindible. Com ha dit la representant escocesa, "la necessitat és la mare de la inventiva", i en aquest cas la innovació passa per trobar solucions digitals i tecnològiques, ja siguin dispensadors automàtics de medicaments, robots-cadira per poder-se dutxar sense ajuda externa o mecanismes automatitzats que ajuden les persones a sortir del llit en cas que no ho puguin fer de manera autònoma. Finalment, els representants catalans dels departaments de Salut i de Drets Socials han exposat els problemes inherents a la fragmentació de dades i serveis, i com estan treballant conjuntament per superar-los.

En el decurs de la segona taula rodona s'han explicat quines mesures concretes s'estan implementant per promoure una atenció social i sanitària de qualitat a les zones rurals i menys poblades. Hi han estat presents els diferents sectors involucrats a Catalunya, tant de les entitats socials com del món local, a més de responsables de l'atenció social i sanitària de la Vall d'Aran. Els participants han estat Carme Ferrer, alcaldessa de Senan (Conca de Barberà), diputada de la Diputació de Tarragona i presidenta del Fòrum de petits municipis de l'Associació Catalana de Municipis (ACM); Marta Burgell, representant de la Federació Salut Mental Catalunya (Taula del Tercer Sector); Maria Àngels Borràs, directora del Servici Aranès de Benestar i Salut; i Jordi Vilana, director gerent d'Aran Salut.

Les intervencions de les dues representants del món local i les entitats socials han servit per posar sobre la taula les problemàtiques reals del dia a dia, sovint allunyades dels plans estratègics governamentals. L'alcaldessa de Senan, per exemple, ha dit que la digitalització sí que pot servir per superar distàncies geogràfiques, però que cal tenir present que a Catalunya encara hi ha zones amb problemes de connectivitat, a banda de la bretxa digital que afecta sobretot les persones de més edat. Per la seva banda, Marta Burgell ha alertat que hi ha àmplies zones del país on les demandes d'assistència sociosanitària són molt elevades i els recursos molt limitats, i que sovint les necessitats només es poden satisfer gràcies al voluntarisme. S'ha mostrat favorable a les solucions tecnològiques, però ha reclamat que tinguin un acompanyament humà i una mirada integral als problemes que volen resoldre. Els dos representants de la Vall d'Aran han explicat la idiosincràsia del seu territori, "dispers i aïllat com pocs" i han presentat el seu model d'atenció integrada específic.

D'altra banda i en el marc del seu programa de visitants internacionals, DIPLOCAT ha col·laborat amb el "DICARE Twinning Project" del Departament de Salut. Entre el 8 i el 10 de maig, Donna Henderson i Vesa Jormanainen han dut a terme una sèrie de visites i reunions amb representants del Departament de Salut i han pogut compartir experiències i coneixements sobre la transformació digital dels respectius serveis d'atenció social i sanitària.

Enllaços relacionats