Un 42% d’europeus creuen que la UE hauria de fer de mediadora entre els governs espanyol i català

Diplocat ha presentat avui un informe sobre la imatge internacional de Catalunya

Segons un informe sobre la imatge internacional de Catalunya que avui ha presentat Diplocat, en què el país obté una nota global de 7

Una de les conclusions que es desprenen de l'informe sobre la imatge internacional de Catalunya que avui ha presentat el Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (Diplocat) és que hi ha una àmplia majoria d'europeus (42%) que creuen que la UE hauria de fer de mediadora entre els governs espanyol i català. Els partidaris que la UE no es posicioni només són el 14%, mentre que els qui reclamen que la UE doni més suport al govern d'Espanya són un 16% i els qui veurien bé que donés suport al govern català i a la celebració d'un referèndum són el 18%.

L'estudi presentat avui tracta sobre la imatge, la reputació i la valoració internacional de Catalunya entre l'opinió pública europea informada i es basa en una enquesta pròpia de Diplocat, contrastada amb altres enquestes públiques (CEO, Real Instituto Elcano) i dades agregades (Idescat, INE, Eurostat, OCDE, World Bank) disponibles. L'enquesta pròpia de Diplocat es va fer entre el 23 de setembre i el 2 d'octubre a un total de 2.561 persones de nou països europeus: Alemanya, França, Itàlia, Regne Unit, Suècia, Suïssa, Eslovènia, Estònia i Letònia. El marge d'error de l'enquesta és de +/-1,94%, amb un interval de confiança del 95%.

Segons Laura Foraster, secretària general de Diplocat, "l'origen d'aquest estudi neix d'una de les funcions de l'entitat i un dels pilars de la diplomàcia pública, que és escoltar el públic internacional. Conèixer la percepció de Catalunya entre l'opinió pública estrangera per saber com se la valora i analitzar àmbits concrets com l'economia, el turisme o la política, és fonamental per a poder establir un diàleg constructiu a nivell internacional". La voluntat és que l'informe serveixi a les entitats membres de Diplocat, tant el Govern català i la resta d'administracions, com les entitats públiques i privades, a l'hora de dissenyar les seves estratègies i polítiques internacionals.

Una altra de les dades principals de l'estudi és la nota de valoració global que obté Catalunya, un 7,3, que és idèntica a la d'Espanya. Els alemanys valoren Catalunya per sobre d'Espanya, mentre que britànics i italians ho fan per sota. Una de les característiques de l'enquesta de Diplocat és que utilitza moltes preguntes obertes per no induir les respostes, que aleshores es treballen i s'agrupen en camps semàntics i núvols de conceptes. Els principals conceptes associats a Catalunya són política, clima, bonica, amable, cultura i gastronomia.

La valoració de Catalunya com a destinació turística obté una nota molt elevada, amb una mitjana de 7,8, amb puntuacions elevades d'Estònia, Letònia, Eslovènia i Alemanya, amb suecs i suïssos una mica per sota de la mitjana. Una altra dada interessant és que un 70% dels enquestats considera que Catalunya és un bon lloc per fer-hi negocis, i esmenten la cultura i la gent, la salut econòmica i la situació geogràfica com a valors principals.

En l'àmbit polític, a banda de la consideració sobre el rol mediador de la UE, les principals conclusions de l'informe són que els fets polítics ocorreguts a Catalunya han afectat la imatge d'Espanya i de Catalunya, i mentre que la primera ha empitjorat clarament, la segona s'ha vist reforçada en alguns països. Aquesta conclusió coincideix en part amb la que s'obtenia en el darrer baròmetre de l'Instituto Elcano, on apareixia la visió d'Espanya com a estat autoritari. També destaca la xifra d'europeus que creuen que el conflicte entre Catalunya i Espanya no està resolt (76,6%) i que una majoria d'alemanys i de suïssos veurien bé que els seus propis governs fessin de mediadors en el conflicte.

Properament estarà disponible l'informe complet.