Visita al Tirol del Sud per aprendre sobre xarxes de calor i models de gestió

Organitzat pel Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya amb la col·laboració de Catalunya Internacional

La setmana passada es va dur a terme un viatge al Tirol del Sud organitzat pel Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) amb la col·laboració de Catalunya Internacional.  Representants de diversos municipis dels Pirineus van visitar durant quatre dies xarxes de calor de diferents dimensions que abasteixen d'energia pobles de 250 a 8.000 habitants en aquesta regió muntanyosa.

L'objectiu de les visites era conèixer els diferents models de gestió de les xarxes de calor, ja que la situació de partida i necessitats energètiques del Tirol del Sud són molt similars a les del Pirineu. Els models són variats, des d'una empresa pública integrada per diversos municipis fins a una cooperativa energètica promoguda per l'ajuntament, passant per una xarxa de propietat municipal amb el servei tècnic externalitzat fins a una cooperativa energètica promoguda per propietaris forestals. El grup també va visitar una xarxa que per un mal disseny inicial ha tingut molts problemes de gestió per mirar d'evitar aquest tipus d'errors en el plantejament de les xarxes de calor al Pirineu.

El grup va ser rebut pel subdirector de l'Agència Provincial per a l'Ambient i la Protecció del Clima de la província autònoma de Bozen - Alto Adige, que els va explicar quines polítiques havien implementat per promoure la substitució dels combustibles fòssils per energies renovables, com és el cas de la biomassa forestal. Els càrrecs electes pirinencs també van poder parlar amb els representants dels municipis on es troben les xarxes de calor i, així, conèixer les dificultats que van trobar en el seu moment i els beneficis obtinguts al llarg de vint anys d'experiència.

Els debats originats dins del mateix grup van permetre compartir experiències i visions de futur. Ara, tècnics del CTFC prepararan documents informatius sobre les possibilitats energètiques amb biomassa i les necessitats tèrmiques de cada comarca pirinenca perquè puguin elaborar la seva estratègia comarcal de xarxes de calor.

Enllaços relacionats