L'economia circular com a resposta a la crisi generada per la COVID-19

El segon Diplocat Digital Talk s'ha organitzat conjuntament amb el Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS)

El 29 de juny, Diplocat ha organitzat el segon debat del cicle Diplocat Digital Talks - El món després de la COVID-19, conjuntament amb el Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS) de la Generalitat de Catalunya. Els temes a tractar eren el Pla d'Acció per a l'Economia Circular de la Comissió Europea i les  oportunitats que la crisi de la COVID-19 ofereix per a aquest tipus d'economia. En el debat hi han participat un representant de l'Associació de les Empreses Industrials Internacionalitzades de Catalunya (AMEC), un representant del Programa de Medi Ambient de Nacions Unides i una analista de l'Institut for European Environmental Policies (IEEP).

En la presentació de l'acte, Laura Foraster i Lloret, secretària general de Diplocat, ha exposat el paper fonamental del Pla d'Acció per a l'Economia Circular i ha recordat com, quan el Pla es va aprovar, ningú no esperava que tingués l'impacte que possiblement tindrà en la recuperació econòmica després de la crisi de la COVID.

Arnau Queralt-Bassa, director del CADS i moderador del debat, ha exposat la rellevància d'aquest debat en aquesta situació sense precedents i el creixement de les desigualtats que s'han creat, que s'han de resoldre d'una manera sostenible.

Eloïse Bodin, analista política de l'Institute for European Environmental Policy (IEEP), ha remarcat en la seva ponència la importància de fer una transició verda basada en l'equitat i la solidaritat, tot equilibrant les polítiques que redueixen les desigualtats econòmiques juntament amb les polítiques que redueixen la contaminació i l'ús del carboni. Ha recordat la importància que pot tenir la transició per a la creació de llocs de treball i el fet que les empreses sostenibles són les que tenen més possibilitats de sobreviure a les crisis i readaptar-se. Pel que fa al cost d'aquesta transició, des del IEEP han vist que hi ha diferents maneres en què es pot finançar, que van des de l'eliminació dels dividends de contaminació a la implementació de nous impostos o la creació d'incentius. Finalment, Bodin també ha exposat la necessitat d'involucrar als actors locals en aquesta transició, ja que constatava que estan més disposats que els estats a implementar aquestes noves mesures.

Diego Guri, subdirector de l'Associació de les Empreses Industrials Internacionalitzades (AMEC), entitat membre de Diplocat, ha exposat la visió empresarial sobre la transició verda. Ha explicat els canvis que l'AMEC i les seves empreses han fet, tant d'acció com de model empresarial, fet que els ha portat a repensar la seva missió per adaptar-la a les necessitats de transició actuals. Ha exposat que la COVID ha suposat una nova oportunitat empresarial, on molts han decidit diversificar els seus sectors, i també s'han replantejat els usos de diferents materials. A partir d'aquests canvis s'han de repensar els indicadors de sostenibilitat sobre els que es treballa per fomentar el creixement col·lectiu per sobre del creixement individual, tenint en compte les necessitats particulars d'Europa i del seu model industrial i de competitivitat, que considera que és diferent i incomparable amb l'asiàtic i l'americà. Guri també ha remarcat la importància que les institucions siguin coherents i que els seus discursos, les seves eines i mecanismes, i les seves accions vagin totes encaminades cap a la mateixa direcció.

Llorenç Milà i Canals, cap del Secretariat de la Iniciativa del Cicle de Vida del Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient, amb seu a París, ha exposat la visió institucional de l'ONU al respecte. Ha analitzat diferents perspectives econòmiques que s'estan realitzant per recuperar l'economia en aquest moment i ha explicat que la majoria no tenen una perspectiva sostenible, sinó que de fet inverteixen en sectors que són perjudicials per al medi ambient. Ha mostrat diferents indicadors que analitzen les inversions sostenibles i ha assegurat que hi ha moltes possibilitats d'inversions sostenibles i que el què cal és identificar-les i invertir en aquests sectors verds que, per si sols, a causa del fet que encara estem en una societat basada en les energies fòssils, no tindrien les mateixes oportunitats. Milà també ha dit que, a part de la sostenibilitat de les inversions, s'ha de tenir present la sostenibilitat de la producció dels productes al llarg de tot el procés creatiu i ha reconegut, com Bodin, que les empreses del futur han de ser resilients per poder-se regenerar davant dels canvis i poder ser més sostenibles i socialment responsables.

En la cloenda, els ponents han parlat sobre el creixement econòmic i com aquest ha de canviar per poder ser sostenible. Han sostingut que una de les principals qüestions que s'ha de fer al respecte és redefinir creixement i èxit econòmic, i canviar els indicadors econòmics en què es basa la societat actual.