Oferta de feina: Diplocat cerca un/a responsable de l’Àrea de Gestió Econòmica i Contractació Pública

Oferta de feina

Contracte temporal d'interinitat fins a la provisió definitiva de la vacant

Diplocat cerca un/a Responsable de l'Àrea de Gestió Econòmica i Contractació Pública. Les seves funcions seran, entre d'altres, les de supervisar la gestió econòmica de l'entitat, coordinar i tramitar la contractació pública de l'entitat, assistir a la direcció de l'entitat en la gestió dels recursos econòmics i patrimonials amb les indicacions de la persona responsable dels recursos humans, proposar a la direcció les mesures de millora adients en la tramitació dels procediments relatius a la gestió econòmica i patrimonial, proposar la relació de necessitats respecte a la contractació pública i establir la seva calendarització, realitzar els tràmits en la fase de preparació dels expedients de contractació mitjançant concurs, procediment menor, obert i/o negociat, elaborar els plecs tècnics i administratius dels diferents contractes públics que hagi de licitar l'entitat, com també els requeriments, els actes, les esmenes, etc. fins al final del procés de contractació.

Es tracta d'una plaça de categoria laboral A1, amb una jornada laboral de 37,5 hores setmanals.

El termini de presentació de sol·licituds per a aquesta oferta comença avui i finalitza el dia 28 d'octubre de 2020.

Podeu consultar tots els detalls i els requisits d'aquesta oferta de feina en el document PDF adjunt.

Aquesta oferta de feina també es publicita al web del Departament d'Accó Exterior, Relacions Institucionals i Transparència i al portal ATRI dels funcionaris i treballadors de la Generalitat. 

Enllaços relacionats