Anàlisi sobre la presència de Catalunya a 10 grans diaris internacionals

Estudi sobre la presència i representació de Catalunya a la premsa internacional (2019)


Política i futbol, temes centrals de conversa sobre Catalunya a les xarxes socials a nivell internacional

Segons un estudi de Diplocat amb dades recollides entre setembre de 2017 i novembre de 2019