Avís legal

Li informem que el present web (www.diplocat.cat) és titularitat del Patronat Catalunya Món - Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (PCM-DIPLOCAT), un consorci publicoprivat amb seu a La Rambla, 14, pral. 08002 Barcelona, i amb CIF Q5856401D.

L'objectiu del web és facilitar als usuaris i al públic en general informació sobre els objectius estratègics de l'entitat i les actuacions per portar-los a terme, sempre en consonància amb les prioritats marcades pels membres del consorci.

El Patronat Catalunya Món - Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (PCM-DIPLOCAT) permet la reutilització dels continguts i de les dades per a tot el món i sense cap mena de limitació temporal ni de restricció, en els termes establerts per l'instrument legal CC0 de Creative Commons, d'acord amb l'article 17.1 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i, més enllà de les condicions bàsiques establertes en l'article 8 de la Llei 37/2007 sobre la reutilització de la informació del sector públic (citació de la font, no alteració ni desnaturalització de la informació i especificació de la data d'última actualització), i sempre que no es contradigui amb la llicència o avís que pugui tenir una obra i que és la que preval.

Per reutilitzar la informació, cal seguir les condicions següents:

  • No desnaturalitzar el sentit de la informació.
  • Mencionar la data de l'última actualització de la informació.
  • Esmentar sempre la font: Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (DIPLOCAT) llevat dels casos en què hi hagi una llicència específica, on caldrà reconèixer-ne l'autoria i la titularitat dels drets d'explotació.

Darrera actualització: 12/11/2019