Privacitat

Privacitat: política de protecció de dades de caràcter personal

El Patronat Catalunya Món - Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (PCM-DIPLOCAT) garanteix la confidencialitat de les dades personals que es faciliten d'acord amb la normativa vigent. Les dades que es requereixin són les estrictament necessàries, adequades i pertinents per a la finalitat per a la qual es recullin i seran sotmeses a un tractament automatitzat.

Les dades personals facilitades estan incloses en alguns dels tractaments  automatitzats titularitat del Patronat Catalunya Món-Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (PCM-DIPLOCAT), segons la seva finalitat concreta.

El responsable dels tractaments és el Patronat Catalunya Món-Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (PCM-DIPLOCAT). La Rambla, 14, pral. 08002 Barcelona. Tel. 936 405 469; info@diplocat.cat; www.diplocat.cat

Les persones incloses en els tractaments esmentats poden exercir els drets d'accés a les dades personals, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de limitació davant el Patronat Catalunya Món-Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (PCM-DIPLOCAT) mitjançant un escrit al delegat de protecció de dades a través de la bústia lopd(ELIMINAR)@diplocat.cat amb la referència "protecció de dades".

Així mateix, si considereu que els vostres drets no s'han atès adequadament teniu dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades

Tractaments del Patronat Catalunya Món - Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (PCM-DIPLOCAT)

Tractament

Finalitat del Tractament

Base jurídica

Destinataris

Termini de conservació de les dades

Gestió de personal Gestió del personal que presta serveis al Patronat Catalunya Món-Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (PCM-DIPLOCAT) i la gestió de les persones que participen en els processos de selecció. Gestió de nòmines, formació, control horari, oposicions, concursos, incompatibilitats. El tractament es realitza per l'establiment d'una relació contractual o de mesures precontractuals. Les dades se cedeixen a entitats bancàries, amb consentiment de les persones interessades; al Ministeri d'Economia i Hisenda i a l'Agència Tributària, d'acord amb la normativa corresponent a cada impost aplicable en cada moment, a la Tresoreria General de la Seguretat Social i,si s'escau, a l'encarregat del tractament. Permanent
Participants, Subscriptors i Destinataris Comunicar informació relativa a l'actuació del Patronat Catalunya Món - Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (PCM-DIPLOCAT), com ara la convocatòria d'actes públics, jornades, cursos, beques, conferències i altres activitats que organitza o en les quals participa, així com mantenir les relacions institucionals del PCM-DIPLOCAT. Consentiment de la persona interessada. El consentiment es pot retirar en qualsevol moment. Les dades no es comunicaran a tercers ni es transferiran fora de la Unió Europea Permanent
Beques i Subvencions Gestionar i tramitar les diferents convocatòries de beques i subvencions que concedeix el Patronat Catalunya Món-Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (PCM-DIPLOCAT) i les incidències que se'n derivin. Consentiment de la persona interessada. El consentiment es pot retirar en qualsevol moment. Les dades se cedeixen, amb consentiment de les persones interessades, al Ministeri d'Economia i Hisenda i a l'Agència Tributària, d'acord amb la normativa corresponent a cada impost aplicable en cada moment i, si s'escau, a l'encarregat del tractament. Permanent
Proveïdors i Professionals Manteniment i execució de la relació de negoci existent entre les persones proveïdores o les persones professionals i el Patronat Catalunya Món-Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (PCM-DIPLOCAT). El tractament es realitza per l'establiment d'una relació contractual o de mesures precontractuals. Les dades se cedeixen a entitats bancàries, amb consentiment de les persones interessades; al Ministeri d'Economia i Hisenda i a l'Agència Tributària, d'acord amb la normativa corresponent a cada impost aplicable en cada moment i a la Tresoreria General de la Seguretat Social. Permanent
Videovigilància Disposar d'un sistema de vigilància per protegir de la intrusió i actes vandàlics les dependències i accessos del Patronat Catalunya Món-Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (PCM-DIPLOCAT). Protegir interessos vitals. Preservar la seguretat de les persones i béns, així com de les instal·lacions de l'entitat. Les dades no es comuniquen a tercers ni es transfereixen fora de la Unió Europea excepte quan s'han de comunicar a l'autoritat competent per acreditar la comissió d'actes que atempten contra la integritat de persones, béns o instal·lacions. Les dades són suprimides en el termini màxim d'un mes des de la seva captació, excepte quan s'hagin de conservar per acreditar la comissió d'actes que atemptin contra la integritat de persones, béns o instal·lacions. En aquest cas, les imatges s'han de posar a disposició de l'autoritat competent en un termini màxim de setanta-dues hores des que es tingui coneixement de l'existència de la gravació.

Darrera actualització: 26/11/2019