Què fem
Alumni DIPLOCAT aplega totes les persones que han rebut formació en l’àmbit de les relacions internacionals i la integració europea al llarg dels quaranta anys d’història de l’entitat.

DIPLOCAT ofereix des de l'any 1983 un Programa de beques per realitzar estudis a l'estranger en l'àmbit de les relacions internacionals i, des de l'any 2019, també ofereix beques per realitzar estudis euromediterranis al campus de Natolín del Col·legi d'Europa, a Polònia.

A més, el consorci ha tingut en el passat beques per fer estades de pràctiques a la seu de DIPLOCAT o a les delegacions del govern a l'exterior, i actualment ofereix les estades d'estudiants en pràctiques a la seu de l'entitat.

Finalment, DIPLOCAT va organitzar cinc edicions del Màster Executiu en Diplomàcia i Acció Exterior (MDAE), entre els anys 2013 i 2018.

Com a resultat de totes aquestes actuacions i programes, són més de 400 les persones que han estat vinculades amb DIPLOCAT per formar-se en l'àmbit internacional.

La xarxa Alumni DIPLOCAT neix amb la voluntat de posar en valor la tasca de capacitació de l'entitat i alhora ser una eina per mantenir el contacte entre una àmplia xarxa de professionals amb trajectòries diverses però un perfil i objectiu comú, que és la projecció internacional de Catalunya.

124

Becaris i becàries

Amb la voluntat de formar professionals especialistes en relacions internacionals, integració europea i política euromediterrània que contribueixin a posicionar Catalunya al món, DIPLOCAT compta amb un Programa de beques per realitzar estudis de màster a l'estranger. A aquestes beques s'hi poden presentar les persones graduades a universitats catalanes que tinguin interès a especialitzar-se en relacions internacionals i diplomàcia o en la política de veïnatge de la Unió Europea i, més concretament, en la política euromediterrània.

Becari/ària en Estudis EuromediterranisBecari/ària en estudis internacionals o europeus

40

Estades en pràctiques

Les pràctiques professionals en centres de treball constitueixen una oferta de formació on l'alumnat exercita formes d'aprenentatge diferents de les activitats formatives habituals. Per bé que és un temps curt en la formació inicial, permet desenvolupar competències professionals, com ara el coneixement d'un entorn laboral vinculat a la professió, el contacte amb l'organització del treball, l'assumpció de responsabilitats i la presa de decisions i estratègies de coneixença del mercat de treball, i l'inici del tempteig en la inserció professional futura.

Alumnat en pràctiques

72

Màster Executiu En Diplomàcia i Acció Exterior (MDAE)

El Màster Executiu en Diplomàcia i Acció Exterior (MDAE), que va comptar amb cinc edicions a Barcelona entre els anys 2013 i 2018, tenia per objectiu oferir una formació complementària sobre diplomàcia i relacions internacionals als professionals de l'administració catalana que treballen en aquests àmbits. Com tot programa adreçat a la formació de personal que ja compta amb estudis superiors i que ja realitza tasques executives o de gestió, el MDAE tenia tres característiques bàsiques: una oferta docent àmplia pel que fa als continguts; un enfocament eminentment pràctic; i flexibilitat pel que fa a la realització.

Persones graduades MDAE

Xarxa

168

L'objectiu de la xarxa Alumni és ser un punt de trobada dels professionals catalans que treballen en l'àmbit de les relacions internacionals i han gaudit d'una beca o programa de formació de DIPLOCAT. Alhora, pot servir perquè aquells qui tenen càrrecs de responsabilitat o treballen en un organisme internacional puguin ajudar i oferir la seva expertesa a les persones de perfil més júnior.

Formen part de la xarxa totes aquelles persones que pertanyen a alguna de les categories descrites més amunt que voluntàriament s'hi vulguin adherir.