Tipus d'ajut obtingut
Any
Xarxa alumni

Norbert
Bes Ginesta

Professió

Gerent Patronat de Turisme Costa Brava Girona

Lloc de residència

Catalunya

Correu electrònic

Perfils a xarxes

Biografia

Nascut l'any 1968 i veí de Girona.

Llicenciat en Dret a la UAB (1991), DEA en Droit Communautaire Université Robert Schuman Strasbourg 3 (1993), Llicenciat en Ciències Polítiques UOC (2005), Llicenciat en Humanitats UOC (2013), Master universitari en Mediterrània Antiga UOC (2018).

Anglès (C1) Francès (C1), Rus (B2), Alemany (B1), Italià (A2)

Funcionari d'administració local amb habilitació de caràcter nacional. Ajuntaments de la Roca del Vallès, Llagostera i Banyoles.

Funcionari del cos superior de la Generalitat de Catalunya. Tècnic d'assumptes europeus a la Delegació del Govern davant de la Unió Europea.

Tècnic d'Administració General de l'Ajuntament de la Roca del Vallès i de la Diputació de Girona.

Actualment des de l'any 2020, gerent del Patronat de Turisme Costa Brava Girona.

Aficions : viatjar, esquí, ciclisme, excursions.

Tipus d'ajut obtingut

Becari/ària en estudis internacionals o europeus

Any

1991

Per a quin tipus d'estudis

Màster en Dret Europeu

Universitat de destinació

Univeristat Robert Schuman Estrasburg III

Lloc

França

Darrera actualització: 15/11/2023