Tipus d'ajut obtingut
Any
Xarxa alumni

Paul
Costello Riera

Tipus d'ajut obtingut

Estudiant/a en pràctiques

Any

2014

Lloc

Catalunya

Darrera actualització: 31/10/2023