Tipus d'ajut obtingut
Any
Xarxa alumni

Josep M.
Carpi Badia

Professió

Expert sènior del Servei Legal de la Comissió Europea

Lloc de residència

Bèlgica

Correu electrònic

Perfils a xarxes

Biografia

CARPI-BADIA Josep-Maria | Comissió Europea Servei Jurídic

Josep M. Carpi és membre de l'equip AIDE del Servei Jurídic de la Comissió Europea, proporcionant anàlisis, assessorament i assistència jurídica en matèria d'ajudes d'estat i representant la Comissió Europea en procediments judicials. Des de setembre de 2015 fins a març de 2021, va exercir com a cap de la Unitat A-2 a la DG Competència de la Comissió Europea, encarregat de la política y la coordinació del control de concentracions. Anteriorment, va ocupar diferents càrrecs directius i no directius a la DG Competència, tant en matèria d’antitrust com en fusions (2008-2014 i 2001-2003). Entre 2003 i 2008, Josep M. va exercir com a lletrat («référendaire») al Tribunal de Justícia de la Unió Europea (Tribunal General). Abans d'incorporar-se a la Comissió Europea, Josep M. va treballar en l'advocacia privada i com a assessor jurídic de la Representació de Catalunya davant les institucions de la UE.

Josep M. és llicenciat en Dret Europeu pel Col·legi d'Europa de Bruges i llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona. Ha escrit o coescrit diversos llibres i nombrosos articles sobre dret i política de la competència, dret general de la UE i contenciós comunitari. Entre aquests, el capítol de fusions de Faull & Nikpay (2014), el capítol sobre l'avaluació substantiva de les fusions a Drauz & Jones (2012 i 2021) i el capítol d'avaluació dels efectes de les fusions del Tratado de Derecho de la Competència (2017). És coeditor en cap de la revista trimestral Competition Law and Policy Debate (CLPD). Josep M. participa freqüentment com a ponent en congressos i programes acadèmics i té una àmplia experiència en cooperació internacional (autoritats nacionals de competència de la UE i fora de la UE, ICN, OCDE). És professor visitant i col·laborador científic al Liege Competition & Innovation Institute (Universitat de Lieja), on imparteix classes al LLM en Dret de la Competència Europeu.

Tipus d'ajut obtingut

Becari/ària en estudis internacionals o europeus

Any

1991

Per a quin tipus d'estudis

Màster en Dret Europeu

Universitat de destinació

Col·legi d'Europa de Bruges

Lloc

Bèlgica

Darrera actualització: 08/11/2023