Tipus d'ajut obtingut
Any
Xarxa alumni

Glòria
Budó Roger

Professió

Servei Euromediterrani i Xarxes Europees. Departament d'Acció Exterior i Unió Europea. Generalitat de Catalunya

Lloc de residència

Catalunya

Correu electrònic

Biografia

Glòria Budó Roger (Policy Officer Euromed i Cooperació Territorial, Dapartament d'Acció Exterior i UE)
(Palafrugell, 1965) Llicenciada en Dret (Universitat Autònoma de Barcelona, 1988), Màster en Dret Europeu (Licence Spéciale en Droit Européen, Université Libre de Bruxelles, 1989), Posgrau "Fase creativa en la innovació de productes i serveis" (Universitat Politècnica de Catalunya, 1999) i Màster executiu en Diplomàcia i Acció Exterior (Universitat Pompeu Fabra, 2014)
Àmplia experiència professional en l'Administració pública catalana des de 1990: Delegació del Patronat Català Pro Europa a Brussel·les (1990-1995); PCPE a Barcelona (1996-2007); directora executiva del Programa Europa Recerca del Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (2003-2004); Departament competent en Acció Exterior i UE (des de 2007).

Tipus d'ajut obtingut

Estudiant/a del Màster Executiu en Diplomàcia i Acció Exterior (MDAE)

Any

2014

Lloc

Catalunya

Darrera actualització: 14/11/2023