Tipus d'ajut obtingut
Any
Xarxa alumni

Blanca
Llinás Terés

Professió

Commissió Europea

Lloc de residència

Bèlgica

Correu electrònic

Biografia

Nascuda a Lleida, el 14.02.1968, soc la gran de tres germanes. Després de l'EGB al Col.legi Santa Anna, i el BUP i COU als Maristes, al 1986 vaig començar els meus estudis de Dret a Lleida, acabant-los al Juliol de 1991. D'aquell setembre al Juliol 1992 vaig fer el Master en Dret Europeu à l'ULB à Brussel.les gràcies a la beca rebuda del Patronat Català Pro Europa (PCPE). Del setembre 1992 al maig 2002 vaig treballar com assessor al PCPE:  2 anys a Lleida, 3 a la seu de Barcelona i els darrers 5 anys a Brussel.les. Al març de 2004 vaig entrar com funcionària a la Commission Europea, on des del març de 2021 soc Cap d'Unitat a la Secretaria General, responsable de la presa de decisions per la Commissió per procediments escrit, habilitació i delegació. Casada i mare de dos fills, visc a Bèlgica des de fa més de 25 anys.

Tipus d'ajut obtingut

Becari/ària en estudis internacionals o europeus

Any

1991

Per a quin tipus d'estudis

Màster en Dret Europeu

Universitat de destinació

Institut d'Estudis Europeus. Universitat Lliure de Brussel·les

Lloc

Bèlgica

Darrera actualització: 14/11/2023