Tipus d'ajut obtingut
Any
Xarxa alumni

Pablo
Pareja Alcaraz

Professió

Professor Agregat Serra Hunter de Relacions Internacionals / Vicerector de Personal Docent i Investigador - Universitat Pompeu Fabra

Lloc de residència

Catalunya

Correu electrònic

Perfils a xarxes

Biografia

Pablo Pareja Alcaraz és professor Agregat Serra Húnter de Relacions Internacionals al Departament de Dret, on és membre del Grup de Recerca en Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals. Llicenciat en Ciències Polítiques (UPF, 2001), va cursar estudis de postgrau a la London School of Economics (MSc in European Studies, 2002), a la Universitat de Georgetwon (Master of Science in Foreign Service, 2004) i a la UPF (Diploma d'Estudis Avançats, 2007; Doctor Europeu, 2010). Les seves línies de recerca se centren en l'estudi de l'ordre internacional i les normes cosmopolites, les relacions internacionals de l'Àsia oriental i les transformacions de la seguretat internacional contemporània. Ha participat en una dotzena de projectes de recerca competitius nacionals i internacionals, i ha publicat una quarantena de treballs acadèmics, alguns dels quals a Mediterranean Quarterly, Energy Policy, la Revista Electrónica de Estudios Internacionales o la Revista CIDOB d'Afers Internacionals. Actualment ocupa el càrrec de Vicerector de Personal Docent i Investigador a la Universitat Pompeu Fabra.

Tipus d'ajut obtingut

Becari/ària en estudis internacionals o europeus

Any

2001

Per a quin tipus d'estudis

Màster en Estudis Europeus

Universitat de destinació

London School of Economics and Polical Science

Lloc

Regne Unit

Darrera actualització: 15/11/2023