Tipus d'ajut obtingut
Any
Xarxa alumni

Mireia
Borrell Porta

Professió

Analista en cap a Ivàlua

Lloc de residència

Catalunya

Correu electrònic

Perfils a xarxes

Tipus d'ajut obtingut

Becari/ària en estudis internacionals o europeus

Any

2009

Per a quin tipus d'estudis

Màster en Política Econòmica Europea

Universitat de destinació

London School of Economics and Polical Science

Lloc

Regne Unit

Darrera actualització: 15/11/2023