Tipus d'ajut obtingut
Any
Xarxa alumni

Antoni
Companys i Alet

Professió

Advocat

Lloc de residència

Espanya

Correu electrònic

Biografia

Advocat especialitzat en dret públic i del medi ambient.

Tipus d'ajut obtingut

Becari/ària en estudis internacionals o europeus

Any

2016

Per a quin tipus d'estudis

Màster en Dret

Universitat de destinació

King's College de Londres

Lloc

Regne Unit

Darrera actualització: 08/11/2023