Catalunya Internacional és la nova denominació del consorci d’acord amb la reforma dels Estatuts de l’entitat aprovada pel Ple del dia 6 de juny de 2024 i publicada al DOGC núm. 9188 del 20 de juny de 2024. El contingut d’aquest web s’està actualitzant per ajustar-lo a la reforma.
Tipus d'ajut obtingut
Any
Xarxa alumni

Cora
Jordan Pachón

Professió

Estudiant relacions internacionals

Lloc de residència

Catalunya

Correu electrònic

Tipus d'ajut obtingut

Estudiant/a en pràctiques

Any

2023

Lloc

Catalunya

Darrera actualització: 21/03/2024