Tipus d'ajut obtingut
Any
Xarxa alumni

Laura
García Martínez

Professió

GRC Consultant and Security Analyst

Lloc de residència

Catalunya

Correu electrònic

Tipus d'ajut obtingut

Estudiant/a en pràctiques

Any

2022

Lloc

Catalunya

Darrera actualització: 13/02/2024