Catalunya Internacional és la nova denominació del consorci d’acord amb la reforma dels Estatuts de l’entitat aprovada pel Ple del dia 6 de juny de 2024 i publicada al DOGC núm. 9188 del 20 de juny de 2024. El contingut d’aquest web s’està actualitzant per ajustar-lo a la reforma.
Tipus d'ajut obtingut
Any
Xarxa alumni

Marina
Ramos Solé

Professió

Advocada

Lloc de residència

Catalunya

Correu electrònic

Perfils a xarxes

Tipus d'ajut obtingut

Becari/ària en estudis internacionals o europeus

Any

2004

Per a quin tipus d'estudis

Màster en Dret i Política Europea

Universitat de destinació

Universitat de Portsmouth

Lloc

Regne Unit

Darrera actualització: 17/05/2024