Tipus d'ajut obtingut
Any
Xarxa alumni

Joan
Cotxà Pagans

Lloc de residència

Catalunya

Correu electrònic

Perfils a xarxes

Biografia

Llicenciat en Ciències Polítiques i de l’Administració per la Universitat Autònoma de Barcelona (2002), Màster en Estudis Europeus pel King’s College de Londres (2003), Màster Executiu en Diplomàcia i Acció Exterior per la Universitat Pompeu Fabra (2014), Màster de Gestió de Continguts Digitals per la Universitat de Barcelona (2016) i Diploma de Postgrau en Administració Electrònica i Govern Obert al Món Local per la Universitat de Girona (2022). És autor d’un treball final del Màster de Gestió de Continguts Digitals que li va valdre un premi extraordinari sobre la transparència als webs dels governs locals: anàlisi de casos comparats, proposta de recomanacions i prototip de web, disponible a http://transparencia.digital/.

Des de l’any 2017 és el cap de secció de Publicitat Activa i Dret d’Accés de l’Agència de Transparència de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), amb responsabilitats sobre el portal de transparència, les sol·licituds d’informació, el seguiment dels grups d’interès i la rendició de comptes. Entre 2013 i 2017 va ser cap de projectes del Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (DIPLOCAT), amb responsabilitats de formació, planificació estratègica i desenvolupament del web corporatiu. Entre 2007 i 2012 va ser tècnic superior a la Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea de la Generalitat de Catalunya, on va treballar en el desplegament i la coordinació de la xarxa de delegacions a l’exterior i en la planificació, el disseny i la implementació d’una aplicació informàtica per a la gestió de l’activitat institucional i el seguiment de la planificació operativa. Durant l’any 2006 va ser investigador de recerca a l’Escola d’Administració Pública de Catalunya en l’àmbit de les relacions internacionals dels ens subestatals.

Tipus d'ajut obtingut

Becari/ària en estudis internacionals o europeus

Any

2002

Per a quin tipus d'estudis

Màster en Estudis Europeus

Universitat de destinació

King's College de Londres

Lloc

Regne Unit

Tipus d'ajut obtingut

Estudiant/a del Màster Executiu en Diplomàcia i Acció Exterior (MDAE)

Any

2013

Lloc

Catalunya

Darrera actualització: 08/11/2023