Catalunya Internacional és la nova denominació del consorci d’acord amb la reforma dels Estatuts de l’entitat aprovada pel Ple del dia 6 de juny de 2024 i publicada al DOGC núm. 9188 del 20 de juny de 2024. El contingut d’aquest web s’està actualitzant per ajustar-lo a la reforma.
Tipus d'ajut obtingut
Any
Xarxa alumni

Adrià
Rubinats Torrelles

Professió

Estudiant del grau en RRII a la UAB

Lloc de residència

Catalunya

Correu electrònic

Perfils a xarxes

Biografia

Sóc estudiant del grau en Relacions Internacionals a la UAB. Estic interessat en els àmbits de la integració europea, la política exterior espanyola i la internacionalització dels municipis.
Després de finalitzar la carrera espero iniciar la preparació de les oposicions de funcionaris de l'administració local amb habilitació de caràcter nacional.

Tipus d'ajut obtingut

Estudiant/a en pràctiques

Any

2024

Darrera actualització: 17/05/2024