Tipus d'ajut obtingut
Any
Xarxa alumni

Marta
Grau i Repullo

Professió

Tècnica superior administració pública

Lloc de residència

Espanya

Correu electrònic

Biografia

Periodista, escriptora i cooperant. Formació en Periodisme, Humanitats, Relacions Internacionals, Cooperació Internacional i Diplomàcia.

Experiència professional en cooperació al desenvolupament de més de 20 anys en agències públiques com l'AECID i l'ACCD, multilaterals com el PNUD o ONGs com l'organització dansesa Mellem Amerika Comiteen.

Expertesa en els àmbits de justícia de gènere, defensa dels drets humans, construcció de la pau així com educació global i comunicació per la transformació.

Tipus d'ajut obtingut

Estudiant/a del Màster Executiu en Diplomàcia i Acció Exterior (MDAE)

Any

2017

Lloc

Catalunya

Darrera actualització: 08/11/2023