Tipus d'ajut obtingut
Any
Xarxa alumni

Guillem
Rovira Jacquet

Professió

Cap de l'Àrea d'Afers Institucionals i Jurídics de la UE. Secretaria d'Acció Exterior del Govern i Unió Europea. Generalitat de Catalunya

Lloc de residència

Catalunya

Correu electrònic

Perfils a xarxes

Tipus d'ajut obtingut

Becari/ària en estudis internacionals o europeus

Any

1983

Per a quin tipus d'estudis

Màster en Estudis d'Integració Econòmica Europea

Universitat de destinació

Institut d'Estudis Europeus. Universitat Lliure de Brussel·les

Lloc

Bèlgica

Darrera actualització: 05/03/2024