Tipus d'ajut obtingut
Any
Xarxa alumni

Lluís
Rovira Pato

Professió

Director Institució dels Centres de Recerca de Catalunya (CERCA)

Lloc de residència

Catalunya

Correu electrònic

Perfils a xarxes

Biografia

Lluís Rovira, nascut a Girona (1968). Biòleg, Doctor per la Univ. de Barcelona (1998) i Màster MDAE (2015-2016).

Ha dedicat més de 30 anys a treballar en qüestions de política científica des de la CIRIT, AGAUR i Institució CERCA, principalment, i actualment és director d’aquesta darrera des de l’any 2011.

En la seva posició actual ha impulsat l’avaluació periòdica i externa dels centres CERCA, la creació del fons de patents Gínjol, les polítiques de gènere ne la recerca, la creació d’un codi de conducta del sistema CERCA, una estratègia de gestió de dades de recerca, l’avaluació de l’impacte de la recerca (RIA), la unió de les infrastrctures de recerca de 41 centres (CERCA GINYS) entre d’altres moltes iniciatives.

És patró en desenes d’òrgans de govern de centres de recerca. També és membre del consell assessor del programa PADRIS de l’AQUAS, del consell assessor d’UNIPhD de la Universitat de Pàdua, del Consell d’Administració de CIMNE-Tech., i avaluador europeu d’HRS4R.

Ha liderat diversos projectes Europeus (Horizon Europe) des de la I-CERCA.

Tipus d'ajut obtingut

Estudiant/a del Màster Executiu en Diplomàcia i Acció Exterior (MDAE)

Any

2015

Lloc

Catalunya

Darrera actualització: 10/11/2023