Tipus d'ajut obtingut
Any
Xarxa alumni

Roser
Serra Albert

Professió

Cap de l'Àrea d'Afers Parlamentaris Interdepartamentals

Lloc de residència

Espanya

Correu electrònic

Perfils a xarxes

Biografia

Llicenciada en Dret i Ciències Polítiques i de l’Administració i especialitzada en estudis internacionals i dret europeu després de cursar estudis de tercer cicle principalment a l’estranger: Diplôme des Hautes Études Européennes et Internationales (1994); Master of European Law al College of Europe (1995) i Màster Executiu en Diplomàcia i Acció Exterior (MDAE) (2014).

Inicia la seva carrera professional al Patronat Català Pro Europa com a assessora jurídica de dret comunitari (1995-2000) i posteriorment s'incorpora a la Generalitat de Catalunya com a especialista en dret comunitari (2000-2004). Ha treballat en diferents departaments, primer com a responsable de Projectes en matèria parlamentària (2004-2008) i posteriorment com a cap de l’Àrea d’Afers Parlamentaris Interdepartamentals (2008-2016). Amb la creació del Departament d’Acció Exterior ha exercit de subdirectora general de Relacions Exteriors (2016-2018) per retornar posteriorment a les funcions parlamentàries com a cap d'Àrea al Departament de la Presidència.

En l’àmbit acadèmic, disposa de la suficiència investigadora com a doctoranda al Departament de Dret i Economia Internacional (UB) i d’experiència docent variada. Ha treballat de professora associada a Eserp Law School, l'Escola Universitària del Maresme (UPF) i des del 2018 és professora associada del Grau de Relacions Internacionals de la UOC. A més, és investigadora col·laboradora del Grup d’Investigació Consolidat Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans de la Universitat de Barcelona i imparteix docència a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya com a formadora ocasional. Ha obtingut ajuts de recerca del CEFJE i de l’EAPC i ha participat en projectes europeus del Ministeri d'Afers Exteriors. Ha publicat articles sobre temàtiques de dret comunitari i parlamentari en revistes especialitzades i premsa local. Parla amb fluïdesa l’anglès i el francès.

Tipus d'ajut obtingut

Becari/ària en estudis internacionals o europeus

Any

1994

Per a quin tipus d'estudis

Màster en Dret Europeu

Universitat de destinació

Col·legi d'Europa de Bruges

Lloc

Bèlgica

Tipus d'ajut obtingut

Estudiant/a del Màster Executiu en Diplomàcia i Acció Exterior (MDAE)

Any

2014

Lloc

Catalunya

Darrera actualització: 10/11/2023