Tipus d'ajut obtingut
Any
Xarxa alumni

Janira
Tor Bover

Professió

Cap del Servei de Relacions Multilaterals. Direcció General de l'Acció Exterior. Departament d'Acció Exterior i de la Unió Europa. Generalitat de Catalunya

Lloc de residència

Catalunya

Correu electrònic

Biografia

La meva carrera tant acadèmica com professional i laboral sempre s'ha centrat en la vessant internacional. Vaig llicenciar-me com a politòloga el 2002 a la UPF i vaig marxar al Regne Unit a estudiar un Màster en Política europea. Vaig tornar amb la Beca Euroestagiaire de l'aleshores Patronat Català Pro Europa, i allà vaig conèixer part dels col·legues amb qui ara treballo al Departament d'Acció Exterior i la Unió Europea. Després de la beca he tingut diverses experiències professionals vinculades a la Unió Europea i projectes europeus, però també a projectes de Nacions Unides, vessant per la qual m'hi he decantat, ara ja com a funcionària de carrera i cap del Servei de Relacions Multilaterals del Departament d'Acció Exterior i de la Unió Europea de la Generalitat de Catalunya.

Tipus d'ajut obtingut

Estudiant/a en pràctiques

Any

2003

Lloc

Catalunya

Darrera actualització: 10/11/2023