Gestió econòmica

Pressupostos

Pressupostos del Patronat Catalunya Món-Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (PCM-DIPLOCAT) aprovats pel Parlament de Catalunya

Exercici pressupostari Ingressos i despeses Memòries de programa Inversions reals Annex de personal Estats financers
2020 Descarrega PDF Descarrega PDF Descarrega PDF Descarrega PDF Descarrega PDF
2019*          
2018*          
2017 Descarrega PDFDescarrega Excel Descarrega PDF Descarrega PDF Descarrega PDF Descarrega PDF
2016*          
2015 Descarrega PDF Descarrega PDF Descarrega PDF Descarrega PDF Descarrega PDF
2014 Descarrega PDFDescarrega Excel Descarrega PDF Descarrega PDF Descarrega PDF Descarrega PDF
2013*          
2012 Descarrega PDFDescarrega Excel Descarrega PDF Descarrega PDF Descarrega PDF Descarrega PDF

* El Parlament de Catalunya no va aprovar els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per als exercicis de 2013, 2016, 2018 i 2019 i per tant es van prorrogar els comptes dels anys 2012, 2015 i 2017.

Comptes anuals i informes d'auditoria

Comptes anuals i informes d'auditoria del Patronat Catalunya Món-Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (PCM-DIPLOCAT)

Exercici pressupostari Comptes anuals Informes d’auditoria
2018 Descarrega PDF Descarrega PDF
2017 Descarrega PDF Descarrega PDF
2016 Descarrega PDF Descarrega PDF
2015 Descarrega PDF Descarrega PDF

Contractació

Relació de contractes subscrits pel Patronat Catalunya Món-Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (PCM-DIPLOCAT) des l'any 2013.

Codi expedient Tipus de contracte Procediment Descripció del contracte Import adjudicació Import execució Nom adjudicatari Data adjudicació Expedient de contractació
7230-2013-12 5. SERVEIS Negociat sense publicitat Assessorament i assistència pràctica en tècniques i estratègies d'acció exterior en l'àmbit internacional. 324.000,00€ 324.000,00€ Independent Diplomat 17/06/2013  
7230-2014-09 5. SERVEIS Negociat sense publicitat Assessorament i assistència pràctica en tècniques i estratègies d'acció exterior en l'àmbit internacional. 648.000,00€ 648.000,00€ Independent Diplomat 05/11/2013  
7230-2015-40 5. SERVEIS Negociat sense publicitat Assessorament i assistència pràctica en tècniques i estratègies d'acció exterior en l'àmbit internacional. 560.400,00€ 420.300,00€ Independent Diplomat 20/12/2014  
7230-2016-10 5. SERVEIS Menor Contracte de manteniment de la climatització 314,43 € 314,43 € Mibair, SL 01/01/2016  
7230-2016-10 5. SERVEIS Menor Manteniment font d'aigua de l'oficina 148,00 € 148,00 € Serviroc, Mantenimiento y Servicios 01/01/2016  
7230-2016-16 5. SERVEIS Menor Gestió de personal 3.644,88 € 3.644,88 € GesDocument y Gestión S.A 01/01/2016  
7230-2016-19 5. SERVEIS Menor Prevenció riscos laborals - Egarsat TRIMESTRAL 882,30 € 882,30 € Excelencia y Garantía para la Salud en el Trabajo, S.L.U. 01/01/2016  
7230-2016-2 5. SERVEIS Menor Destrucció de deocuments 320,74 € 320,74 € Eco-Shredder Serveis, SL 01/01/2016  
7230-2016-2 5. SERVEIS Menor Gestió de residus 1.187,28 € 1.187,28 € Femarec, SCCL 01/01/2016  
7230-2016-24 5. SERVEIS Menor Servei de neteja d'oficina anual 9.620,16 € 9.620,16 € Selmar, SA 01/01/2016  
7230-2016-32 5. SERVEIS Menor Manteniment oficina 1.305,24 € 1.305,24 € Montajes Industriales Barcelona, S.A. 01/01/2016  
7230-2016-4 5. SERVEIS Menor Assessorament Fiscal i comptable anual 11.400,00 € 11.400,00 € Faura-Casas, Auditors-Consultors, S.L. 01/01/2016  
7230-2016-64 5. SERVEIS Menor Subscripció ACN Premsa Digital i provisió de contingut per part de la Catalan News Agency (CNA) 17.900,00 € 17.900,00 € Intracatalònia, SA Agència Catalana de Notícies 01/01/2016  
7230-2015-111 5. SERVEIS Menor Auditoria financera dels comptes anuals del 2015 6.569,00 € 6.569,00 € Faura-Casas, Auditors-Consultors, S.L. 13/01/2016  
7230-2016-53 5. SERVEIS Menor Desplaçament, allotjament, despeses i honoraris del ponent pel Debat Global Diplocat: Un nou paradigma econòmic per a una Catalunya sostenible 48.249,31 € 48.249,31 € Jeremy Rifkin Enterprises 05/04/2016 Descarrega PDF
7230-2016-145 5. SERVEIS Menor Auditoria financera dels comptes anuals del 2016 6.599,00 €  6.599,00 €  Faura-Casas, Auditors-Consultors, S.L. 01/01/2017  
7230-2017-32 5. SERVEIS Menor Contracte de manteniment de la climatització 317,57 € 317,57 € Mibair S.L. 01/01/2017  
7230-2017-25 5. SERVEIS Menor Assessorament Fiscal i comptable anual 11.400,00 € 3.800,00 € Faura-Casas, Auditors-Consultors, S.L. 01/01/2017  
7230-2017-26 5. SERVEIS Menor Gestió de personal 3.644,88 € 3.644,88 € GesDocument y Gestión, S.A 01/01/2017  
7230-2017-38 5. SERVEIS Menor Manteniment de l'oficina 1.305,24 € 1.305,24 € Montajes Industriales Barcelona, S.A. 01/01/2017  
7230-2017-4 5. SERVEIS Menor Gestió de residus 1.187,28 € 1.187,28 € Femarec, S.C.C.L. 01/01/2017  
7230-2017-30 5. SERVEIS Menor Manteniment font d'aigua de l'oficina 148,00 € 148,00 € Serviroc Mantenimientos y Servicios, S.L 01/01/2017  
7230-2017-23 5. SERVEIS Menor Prevenció riscos laborals Egarsat- Trimestral 882,30 € 882,30 € Excelencia y Garantía para la Salud en el Trabajo, S.L.U. 01/01/2017  
7230-2017-24 5. SERVEIS Menor Servei de neteja d'oficina anual 9.620,16 € 9.620,16 € Selmar S.A. 01/01/2017  
7230-2017-33 5. SERVEIS Menor Subscripció ACN Premsa Digital i provisió de contingut per part de la Catalan News Agency (CNA) 17.900 € 17.900 € Intracatalonia 01/01/2017  
DIPLOCAT-2017-00011 5. SERVEIS Menor Contracte assessorament comptable i fiscal Faura-Casas/ Maig 2017 6.000,00 € 6.000,00 € Faura Casas Auditors Consultors SL 01/05/2017  
DIPLOCAT-2018-00004 5. SERVEIS Menor Gestió de residus 311,99 € 311,99 € GesDocument y Gestión S.A 01/01/2018  
DIPLOCAT-2018-00005 5. SERVEIS Menor Contracte amb Faura-Casas Auditors Consultors, S.L. per assessorament comptable i fiscal 2018. 750,00 € 750,00 € Faura-Casas Auditors Consultors, S.L. 01/01/2018  
DIPLOCAT-2018-00001 5. SERVEIS Menor Contracte amb Faura-Casas per realitzar l' auditoria financera de l' exercici 2017. 12.025,00 € 12.025,00 € Faura-Casas Auditors Consultors, S.L. 14/02/2018  
DIPLOCAT-2018-00003 5. SERVEIS Menor Gestió de personal. 296,82 € 296,82 € Femarec, SCCL 15/02/2018  
DIPLOCAT-2018-00002 5. SERVEIS Menor Manteniment font d'aigua de l'oficina. 148,00 € 148,00 € SERVIROC, Mantenimiento y Servicios 16/02/2018  
DIPLOCAT-2018-00006 5. SERVEIS Menor Honoraris gestió de personal ERO. 8.655,00 € 8.655,00 € GesDocument y Gestión S.A 28/02/2018  
DIPLOCAT-2018-00007 5. SERVEIS Menor Honoraris gestió de personal: pla d'acompanyament social. 12.300,00 € 12.300,00 € GesDocument y Gestión S.A 27/03/2018  

Podeu accedir al detall d'aquests contractes des del web del Registre públic de contractes de la Generalitat de Catalunya.

Perfil del contractant

En tant que entitat del sector públic de la Generalitat de Catalunya, totes les licitacions del Patronat Catalunya Món-Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (PCM-DIPLOCAT) són publicades a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública.

Perfil del contractant de DIPLOCAT a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública

Darrera actualització: 18/05/2020