Missió i objectius

En relacions internacionals, el terme diplomàcia pública defineix el conjunt d'actuacions de comunicació adreçades als públics internacionals amb l'objectiu d'establir-hi un diàleg i, en darrer terme, influir positivament sobre la imatge que tenen de nosaltres. Aquesta és la raó de ser del Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya, un consorci publicoprivat que té per objectiu connectar Catalunya amb el món i promoure activitats que projectin la imatge del país a l'exterior, tot creant vincles i relacions de confiança amb la ciutadania i les institucions d'altres països.

El Consell també encoratja la societat civil i les entitats catalanes a implicar-se i contribuir en els principals reptes i debats globals i incentiva la seva capacitació per ser un actor rellevant en l'escena internacional, per establir ponts de diàleg durables en el temps, amb ànim d'escoltar i ser escoltats. Si Catalunya vol esdevenir un actor internacional de primer ordre, és cabdal que les institucions i entitats del país puguin aportar el seu punt de vista a l'hora de construir una societat internacional més justa, pacífica, democràtica i sostenible.

Les activitats del Consell inclouen algunes de les pràctiques habituals de la diplomàcia pública en l'esfera internacional: des d'intercanvis de bones pràctiques fins a iniciatives de diplomàcia digital, debats acadèmics, programes de visitants o contactes amb premsa. A més, el Consell treballa per reforçar les capacitats en relacions internacionals dels ciutadans, de les entitats i de les administracions de Catalunya, atorgant beques i organitzant cursos de formació, alhora que els anima a ser actius en les principals iniciatives de governança global.

Documents

Darrera actualització: 14/09/2020

El nostre objectiu és connectar Catalunya amb el món i promoure activitats que projectin la imatge del país a l'exterior, tot creant vincles i relacions de confiança amb la ciutadania i les institucions d'altres països