Publicacions

Publicacions de DIPLOCAT

De portes enfora

ÀGORA DIPLOCAT

ÀGORA DIPLOCAT 12: La gestió del temps com a factor clau per a una societat més igualitària, saludable i eficient.

Publicació amb aportacions i conclusions de tres debats internacionals sobre experiències en polítiques de temps urbanes, organitzats per DIPLOCAT i la Barcelona Time Use Initiative for a Healthy Society (BTUI), el 20 de maig de 2021, el 3 de juny de 2021 i el 17 de juny de 2021.

ÀGORA DIPLOCAT 9: El rol de Catalunya en la lluita contra el canvi climàtic. 5è aniversari de l'Acord de París.

Publicació fruit de la jornada en línia El rol de Catalunya en la lluita contra el canvi climàtic: 5è aniversari de l'Acord de París organitzada l'11 de desembre de 2020 per DIPLOCAT i el Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS).

ÀGORA DIPLOCAT 7: Conviure a la Mediterrània. La interculturalitat com a eina de diàleg.

Publicació fruit de la jornada Diàleg intercultural mediterrani: reconèixer-nos en la cultura dels altres organitzada el 30 de setembre de 2020 per DIPLOCAT i Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed), juntament amb la Generalitat de Catalunya, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Barcelona.

ÀGORA DIPLOCAT 3: Propostes per a una Europa més social. Aportacions de les entitats d'acció social catalanes a la UE.

Publicació fruit de la  jornada en línia organitzada per DIPLOCAT i ECAS el 8 de juliol de 2020, Pobresa i ocupació, què volen dir les entitats del tercer sector social a Europa?, amb l'objectiu de traslladar les prioritats i la realitat catalana als responsables de les polítiques socials de la UE, aprofitant el període de consultes de la Comissió Europea per treballar en el reforçament del Pilar europeu de drets socials i en la seva implementació mitjançant un Pla d'acció previst per a l'any 2021.
Resum en anglès
Resum en francès

Àgora2

ÀGORA DIPLOCAT 2: Mengem Futur. Conferència internacional sobre sistemes alimentaris sostenibles.

Publicació fruit de la conferència internacional organitzada per DIPLOCAT i el CADS l'11 d'octubre de 2019, Mengem Futur.

Àgora DIPLOCAT 1

ÀGORA DIPLOCAT 1: El paper de la diplomàcia pública en l'era digital.

Publicació fruit de la  jornada organitzada a Barcelona per DIPLOCAT el maig de 2019. Jornada internacional sobre el paper de la diplomàcia pública en l'era digital, els diferents actors que l'exerceixen i les conseqüències que implica en un món globalitzat. 

Dret a l'habitatge social, una perspectiva europea.

Publicació fruit de la  jornada en línia Dret a l'habitatge social, una perspectiva europea organitzada per DIPLOCAT i la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, en col·laboració amb la Fundació Pere Tarrés - Universitat Ramon Llull, el 26 de novembre de 2020. La jornada va comptar amb experts i entitats catalanes i europees que van exposar la tendència de les polítiques d'habitatge impulsades a Europa i van presentar casos de bones pràctiques.

Informes

Informe Imatge Internacional de Catalunya

Imatge internacional de Catalunya (2020)

L'informe sobre la imatge, la reputació i la valoració internacional de Catalunya entre l'opinió pública europea informada i es basa en una enquesta pròpia de DIPLOCAT, contrastada amb altres enquestes públiques (CEO, Real Instituto Elcano) i dades agregades (Idescat, INE, Eurostat, OCDE, World Bank) disponibles.

Informe Imatge Internacional de Catalunya

Imatge internacional de Catalunya (2019)

L'informe sobre la imatge, la reputació i la valoració internacional de Catalunya entre l'opinió pública europea informada i es basa en una enquesta pròpia de DIPLOCAT, contrastada amb altres enquestes públiques (CEO, Real Instituto Elcano) i dades agregades (Idescat, INE, Eurostat, OCDE, World Bank) disponibles.

Presència i representació de Catalunya a la premsa internacional (2020)

Anàlisi del tractament informatiu de Catalunya a la premsa internacional. S'hi estudia tota la informació de temàtica política, social, econòmica, cultural i esportiva durant l'any 2020 a deu capçaleres dels principals diaris d'Europa i Amèrica (Estats Units, Regne Unit, França, Itàlia i Alemanya).

Estudi de la presència de Catalunya a la premsa internacional

Presència i representació de Catalunya a la premsa internacional (2019)

Anàlisi del tractament informatiu de Catalunya a la premsa internacional. S'hi estudia tota la informació de temàtica política, social, econòmica, cultural i esportiva durant l'any 2019 a deu capçaleres dels principals diaris d'Europa i Amèrica (Estats Units, Regne Unit, França, Itàlia i Alemanya).

Monitoratge internacional de Catalunya en mitjans digitals i xarxes socials (2021)

Informe anual que analitza la conversa sobre Catalunya i els membres del Ple de DIPLOCAT en xarxes socials, fòrums i blocs en obert. També existeixen uns informes mensuals, que es poden consultar aquí.

Monitoratge internacional de Catalunya en mitjans digitals i xarxes socials (2020)

Informe anual que analitza la conversa sobre Catalunya i els membres del Ple de DIPLOCAT en xarxes socials, fòrums i blocs en obert. També existeixen uns informes mensuals, que es poden consultar aquí.

Monitoratge internacional de Catalunya en mitjans digitals i xarxes socials (2019)

Informe anual que analitza la conversa sobre Catalunya i els membres del Ple de DIPLOCAT en xarxes socials, fòrums i blocs en obert. 

Informe 2021. De què parla Catalunya quan parla d'Europa?

L'objectiu global d'aquest informe és saber quina percepció es té de la Unió Europea des de Catalunya a partir de dades de converses obertes en xarxes socials. L'estudi mostra l'opinió d'Europa des de Catalunya diferenciant entre aquests dos períodes de temps:
- Període 1: 1 de novembre de 2014 fins a 30 de novembre de 2019 (Presidència de Jean-Claude Juncker).
- Període 2: 1 de desembre de 2019 fins al 15 de novembre de 2021 (Presidència d'Ursula Von der Leyen).

Monitoratge especial: Eleccions al parlament de Catalunya (14F) en Mitjans Digitals i Xarxes Socials (2021)

Anàlisi de la conversa sobre les Eleccions al parlament de Catalunya (14F) en xarxes socials, fòrums i blocs en obert.

Anàlisi de Campanya: #BooksAndRoses2021. Monitoratge Internacional de Catalunya en Mitjans Digitals i Xarxes Socials (2021)

Anàlisi de la conversa sobre #BooksAndRoses2021 en xarxes socials, fòrums i blocs en obert.

De portes endins

Quadríptic presentació de Diplocat - CA

Document de presentació de DIPLOCAT

Qui som? Com ens organitzem? Què fem? Qui en forma part?

Pla estratègic de Diplocat 2019-2022

Pla estratègic de DIPLOCAT 2019-2022

Document que especifica els objectius i àmbits prioritaris de l'entitat per al període 2019-2022.

Pla Treball DIPLOCAT 2022

Pla de Treball 2022 de DIPLOCAT

Document que especifica les actuacions concretes per al 2022 d'acord amb els eixos d'actuació i els  objectius estratègics de l'entitat.

Balanç d'actuació 2021 de DIPLOCAT

Memòria d'activitats de DIPLOCAT corresponent a l'any 2021, que incorpora tant el detall de l'execució del pla de treball anual, com també una sèrie d'indicadors que en faciliten la valoració.

Annex. Selecció de notícies de premsa

Pla Treball DIPLOCAT 2021

Pla de Treball 2021 de DIPLOCAT

Document que especifica les actuacions concretes per al 2021 d'acord amb els eixos d'actuació i els  objectius estratègics de l'entitat.

Balanç d'actuació 2020 de DIPLOCAT

Memòria d'activitats de DIPLOCAT corresponent a l'any 2020, que incorpora tant el detall de l'execució del pla de treball anual, com també una sèrie d'indicadors que en faciliten la valoració.

Annex. Selecció de notícies de premsa

Pla de Treball de Diplocat 2020

Pla de Treball 2020 de DIPLOCAT

Document que especifica les actuacions concretes per al 2020 d'acord amb els eixos d'actuació i els  objectius estratègics de l'entitat.

Pla per a la internacionalització del món local 2020-2022

Pla per a la internacionalització del món local 2020-2022. Un objectiu comú des de la visió local

Document específic adreçat al món local per impulsar-ne la seva internacionalització (període 2020-2022).

Memòria Diplocat 2019

Balanç d'actuació 2019 de DIPLOCAT

Memòria d'activitats de DIPLOCAT corresponent a l'any 2019, que incorpora tant el detall de l'execució del pla de treball anual, com també una sèrie d'indicadors que en faciliten la valoració.

Annex. Selecció de notícies de premsa

Pla de Treball de Diplocat 2019

Pla de Treball 2019 de DIPLOCAT

Document que especifica les actuacions concretes per al 2019 d'acord amb els eixos d'actuació i els  objectius estratègics de l'entitat.

Darrera actualització: 20/06/2022