Publicacions

Publicacions de Diplocat

De portes enfora

Àgora de diplomàcia pública

Àgora de diplomàcia pública 1

Àgora de diplomàcia pública 1: El paper de la diplomàcia pública en l'era digital

Publicació fruit de la  jornada organitzada a Barcelona per Diplocat el maig de 2019. Jornada internacional sobre el paper de la diplomàcia pública en l'era digital, els diferents actors que l'exerceixen i les conseqüències que implica en un món globalitzat. 

Informes

Informe Imatge Internacional de Catalunya

Informe Imatge internacional de Catalunya (Desembre 2019)

L'informe sobre la imatge, la reputació i la valoració internacional de Catalunya entre l'opinió pública europea informada i es basa en una enquesta pròpia de Diplocat, contrastada amb altres enquestes públiques (CEO, Real Instituto Elcano) i dades agregades (Idescat, INE, Eurostat, OCDE, World Bank) disponibles.

Estudi de la presència de Catalunya a la premsa internacional

Estudi de la presència i la representació de Catalunya a la premsa internacional (2019) (2 de juny de 2020)

Anàlisi del tractament informatiu de Catalunya a la premsa internacional. S'hi estudia tota la informació de temàtica política, social, econòmica, cultural i esportiva durant l'any 2019 a deu capçaleres dels principals diaris d'Europa i Amèrica (Estats Units, Regne Unit, França, Itàlia i Alemanya).

De portes endins

Quadríptic presentació de Diplocat - CA

Document de presentació de Diplocat

Qui som? Com ens organitzem? Què és la diplomàcia pública? Què fem? Qui en forma part?

Pla estratègic de Diplocat 2019-2022

Pla estratègic del Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya 2019-2022

Document que especifica els objectius i àmbits prioritaris de l'entitat per al període 2019-2022.

Pla de Treball de Diplocat 2020

Pla de Treball 2020 del Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya

Document que especifica les actuacions concretes per al 2020 d'acord amb els eixos d'actuació i els  objectius estratègics de l'entitat.

Pla per a la internacionalització del món local 2020-2022

Pla per a la internacionalització del món local 2020-2022. Un objectiu comú des de la visió local

Document específic adreçat al món local per impulsar-ne la seva internacionalització (període 2020-2022).

Memòria Diplocat 2019

Balanç d'actuació 2019 de Diplocat

Memòria d'activitats de Diplocat corresponent a l'any 2019, que incorpora tant el detall de l'execució del pla de treball anual, com també una sèrie d'indicadors que en faciliten la valoració.

Annex. Selecció de notícies de premsa

Pla de Treball de Diplocat 2019

Pla de Treball 2019 del Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya

Document que especifica les actuacions concretes per al 2019 d'acord amb els eixos d'actuació i els  objectius estratègics de l'entitat.

Darrera actualització: 28/09/2020