Línies d’actuació

DIPLOCAT és un consorci de composició publicoprivada que té per objectiu connectar Catalunya amb el món i promoure activitats que projectin la imatge del país a l'exterior, tot creant vincles i relacions de confiança amb la ciutadania i les institucions d'altres països.

L’entitat també encoratja la societat civil i les entitats catalanes a implicar-se i contribuir en els principals reptes i debats globals i incentiva la seva capacitació per ser un actor rellevant en l'escena internacional, per establir ponts de diàleg durables en el temps, amb ànim d'escoltar i ser escoltats. Si Catalunya vol esdevenir un actor internacional de primer ordre, és cabdal que les institucions i entitats del país puguin aportar el seu punt de vista a l'hora de construir una societat internacional més justa, pacífica, democràtica i sostenible.

Les activitats de DIPLOCAT inclouen des d'intercanvis de bones pràctiques fins a iniciatives de projecció digital, debats acadèmics, programes de visitants o contactes amb premsa. A més, treballa per reforçar les capacitats en relacions internacionals dels ciutadans, de les entitats i de les administracions de Catalunya, atorgant beques i organitzant cursos de formació, alhora que els anima a ser actius en les principals iniciatives de governança global.

Plans i programes d'actuació

La programació i planificació estratègica de l'entitat està recollida a:

Balanç d’actuació

Avaluacions de qualitat i de la incidència de les polítiques públiques. Als balanços d’actuació de DIPLOCAT es recullen les actuacions realitzades i la seva avaluació mitjançant indicadors quantitatius i qualitatius.

Estudis i dictàmens

    IVA inclòs   Expedient de contractació Informe valoració Resultat contractació
Pressupost 2019 Informe de monitorització de les mencions a Catalunya en xarxes socials des de fora de Catalunya entre setembre 2017 i novembre 2019 13.249,50€ Sibilare SL 191212_1
7230_2019_54
Informe Resultat contractació
Pressupost 2019 Informe de conclusions sobre la imatge internacional de Catalunya - 2019 17.929,78€ Relevance Marketing, S.L. 191212_2
7230_2019_48
Informe Resultat contractació
TOTAL 31.179,28€        
    IVA inclòs   Expedient de contractació Informe valoració Resultat contractació
Pressupost 2020 Monitorització de les notícies sobre Catalunya en mitjans de comunicació internacionals - 2019 18.133,06€ UNIVERSITAT POMPEU FABRA 190918_2 Informe Resultat contractació
Pressupost 2020 Monitoratge de la presència de Catalunya a les xarxes socials 2020 19.081,70€ NETHODOLOGY, S.L. diplocat_2020_0005
(Lot2)
Informe Resultat contractació
TOTAL 37.214,76€        
    IVA inclòs   Expedient de contractació Informe valoració Resultat contractació
Pressupost 2021 Monitorització de les notícies sobre Catalunya en mitjans de comunicació internacionals - 2020 17.424€ Fundació Universitat Rovira i Virgili. diplocat_2020_0054 Informe Resultat contractació
Pressupost 2021 Monitoratge de la presència de Catalunya a les xarxes socials 2020 21.090,30€ NETHODOLOGY, S.L. diplocat_2020_0005
(Lot2)
Informe Resultat contractació
Pressupost 2021 Monitoratge de la presència de Catalunya a les xarxes socials 2021 47.407,80€ NETHODOLOGY, S.L. diplocat_2020_0005
(Lot2)
Informe

Acord de Govern

Resultat contractació
Pressupost 2021 Informe sobre la imatge internacional de Catalunya - 2020 19.532,43€ More Than Research, S.L. diplocat_2021_0018 Informe Resultat contractació
TOTAL 105.454,53€        
    IVA inclòs   Expedient de contractació Informe valoració Resultat contractació
Pressupost 2022 Monitoratge internacional de Catalunya en mitjans digitals i xarxes socials (2019-2022) 4.719€ NETHODOLOGY, S.L. diplocat_2021_41 Informe Resultat contractació
Pressupost 2022 Monitoratge de la presència de Catalunya a les xarxes socials 2022 44.891€ NETHODOLOGY, S.L. diplocat_2021_41 Informe

Acord de Govern

Informe jurídic

Resultat contractació
Pressupost 2022 Informe sobre la imatge internacional de Catalunya - 2021 i 2022 20.563,95€ More Than Research, S.L. diplocat_2022_04 Informe Resultat contractació
Pressupost 2022 Monitoratge de les notícies sobre Catalunya en mitjans de comunicació internacionals - 2021 i 2022 33.880€ Rebold Marketing and Communication SLU diplocat_2022_05 Informe

Acord de Govern
Resultat contractació
Pressupost 2022 Informe nova denominació DIPLOCAT 11.132€ Comuniza Comunicación, SLU diplocat_2022_26 Informe Resultat contractació
TOTAL 110.466,95€        
    IVA inclòs   Expedient de contractació Informe valoració Resultat contractació
Pressupost 2023 Monitoratge de les notícies sobre Catalunya en mitjans de comunicació internacionals 2023 15.367€ REBOLD MARQUETING COMMUNICATION, SLU CONTR-2023-20019 Informe

Acord de Govern

Resultat contractació
Pressupost 2023 Monitoratge de la presència de Catalunya a les xarxes socials 2023 37.994€ IMAGINA DIGITAL SOLUTIONS S.L. CONTR-2023-20019 Informe 1

Informe 2

Acord de Govern

Resultat contractació
TOTAL 53.361€        

Informació estadística

Per la naturalesa de les seves funcions i activitats, DIPLOCAT no produeix informació estadística i, per tant, la Llei de Transparència no és d'aplicació en aquesta matèria.

Publicitat institucional

DIPLOCAT no realitza campanyes de publicitat institucional i, en aquest sentit, no incorre en cap cost per aquest concepte.

Darrera actualització: 31/01/2024