Presentació de l'entitat

Descripció de l'organització

El Patronat Catalunya Món - Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (PCM - Diplocat) és un consorci dotat de personalitat jurídica pròpia, sotmès a l'ordenament jurídic públic i regulat pels Estatuts, que són aprovats per un Decret del Govern de la Generalitat de Catalunya.

Organigrama

Estructura organitzativa

El Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya, Diplocat, s'estructura en dos nivells. En el nivell decisori hi ha els òrgans de govern definits pels Estatuts: el Ple, el Comitè Executiu i la Secretaria General. En el nivell executiu, el secretari o secretària general encapçala l'organització interna.

Carta i catàleg de serveis

Aquests són els serveis que el Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya, Diplocat, presta a la ciutadania:

Tràmit o servei

Tràmit a realitzar

Beques d'estudis internacionals Sol·licitar la beca
Beques d'estudis euromediterranis Sol·licitar la beca
Accés al Col·legi d'Europa Sol·licitar la inscripció
Altres tràmits
Ofertes de Treball
Perfil del contractant

Darrera actualització: 08/05/2020