Territori

L’actuació de DIPLOCAT està focalitzada cap a l'exterior i per aquest motiu no és d'aplicació la transparència en matèria de planificació sectorial territorialitzada. Per aquest mateix motiu, tampoc genera informació de tipus geogràfic o cartogràfic.

Darrera actualització: 26/05/2021