Tipus d'ajut obtingut
Any
Xarxa alumni

Susanna
Rivero Baughman

Correu electrònic

Tipus d'ajut obtingut

Student des Executive Master in Diplomacy and Foreign Action (MDAE)

Any

2017

Lloc

Catalunya

Zuletzt aktualisiert: 10/11/2023