Tipus d'ajut obtingut
Any
Xarxa alumni

Paul
Costello Riera

Tipus d'ajut obtingut

Trainee student

Any

2014

Lloc

Catalunya

Last updated: 31/10/2023