Tipus d'ajut obtingut
Any
Xarxa alumni

Aleix
de Llorens Cabré

Tipus d'ajut obtingut

Scholarship holder on International or European studies

Any

2016

Per a quin tipus d'estudis

Màster en Història i Economia Social

Universitat de destinació

Universitat de Cambridge

Lloc

Regne Unit

Last updated: 31/10/2023