Tipus d'ajut obtingut
Any
Xarxa alumni

Cristina
Blasi Casagran

Correu electrònic

Perfils a xarxes

Tipus d'ajut obtingut

Scholarship holder on International or European studies

Any

2008

Per a quin tipus d'estudis

Màster en Dret

Universitat de destinació

Institut Europa. Universitat de Sarre

Lloc

Alemanya

Last updated: 31/10/2023