Tipus d'ajut obtingut
Any
Xarxa alumni

Irene
Garcia Pérez

Tipus d'ajut obtingut

Scholarship holder on International or European studies

Per a quin tipus d'estudis

Màster en Història Econòmica

Universitat de destinació

London School of Economics and Polical Science

Lloc

Regne Unit

Last updated: 31/10/2023