Tipus d'ajut obtingut
Any
Xarxa alumni

Marta
García Ruiz

Tipus d'ajut obtingut

Scholarship holder on International or European studies

Any

2019

Per a quin tipus d'estudis

Màster en Geopolítica, Territori i Seguretat

Universitat de destinació

King's College de Londres

Lloc

Regne Unit

Last updated: 31/10/2023