Tipus d'ajut obtingut
Any
Xarxa alumni

Guillem
Martínez Roura

Correu electrònic

Tipus d'ajut obtingut

Scholarship holder on International or European studies

Any

2022

Per a quin tipus d'estudis

Màster en Dret Internacional

Universitat de destinació

Institut de Postgrau d'Estudis Internacionals i de Desenvolupament. Geneva Graduate Institute

Lloc

Suïssa

Last updated: 13/02/2024