Tipus d'ajut obtingut
Any
Xarxa alumni

Oriol
Nierga Llandrich

Tipus d'ajut obtingut

Scholarship holder on International or European studies

Any

2016

Per a quin tipus d'estudis

Màster en Desenvolupament i Relacions Internacionals

Universitat de destinació

Universitat d'Aalborg

Lloc

Dinamarca

Last updated: 31/10/2023