Tipus d'ajut obtingut
Any
Xarxa alumni

Clara
Rodríguez-Solé

Correu electrònic

Perfils a xarxes

Tipus d'ajut obtingut

Trainee student

Any

2017

Lloc

Catalunya

Last updated: 16/11/2023