Tipus d'ajut obtingut
Any
Xarxa alumni

Blanca
Llinás Terés

Correu electrònic

Tipus d'ajut obtingut

Scholarship holder on International or European studies

Any

1991

Per a quin tipus d'estudis

Màster en Dret Europeu

Universitat de destinació

Institut d'Estudis Europeus. Universitat Lliure de Brussel·les

Lloc

Bèlgica

Last updated: 14/11/2023